Apel pracodawców i przedsiębiorców o szybką nowelizację specustawy COVID-19

Firma / Gospodarka

Konfederacja Lewiatan - logo
Źródło: Konfederacja Lewiatan

Apelujemy do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu oraz natychmiastowe przystąpienie do szybkich i konstruktywnych prac legislacyjnych – napisali we wspólnym apelu Konfederacja Lewiatan, BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza i Pracodawcy RP, odnosząc się do konieczności nowelizacji specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Apel pracodawców: Należy zadbać, żeby tym razem doprowadzić do uchwalenia ustawy, która natychmiast zacznie skutecznie działać i nie będzie wymagała kolejnych nowelizacji @LewiatanTweets @PracodawcyRP @wwwkigpl @BCCorg

– Środowisko pracodawców i przedsiębiorców z niepokojem przyjęło informację o braku kworum w Senacie podczas głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu zmian w regulaminie izby.

Zmiany te miały umożliwić szybkie zaproponowanie przez Senat nowelizacji specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, przyjętej 2 marca br. Ustawa ta wymaga pilnej nowelizacji, ponieważ zawiera błędy i nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania niektórych sektorów – napisali przedsiębiorcy w swoim apelu udostępnionym mediom.

W dalszej części oświadczenia czytamy:

-Przystąpiliśmy z pełnym zaangażowaniem do prac nad projektem nowelizacji, które rozpoczęły się w Senacie, niemal natychmiast po wejściu w życie specustawy. Senat zdołał zaangażować do tych prac szeroką reprezentację różnych środowisk.

Jako organizacje pracodawców i przedsiębiorców deklarujemy współpracę z każdym kto podejmie inicjatywę w tej sprawie. W przygotowywanych zmianach przepisów znalazły się takie, których wprowadzenie jest konieczne dla zdrowia obywateli, m.in. dotyczące zapewnienia dostępu do lekarstw i wyrobów medycznych.

Są tam też rozwiązania zabezpieczające pracowników przed utratą dochodu, na wypadek trudności z funkcjonowaniem firmy. Ustawa przewiduje także działania zabezpieczające funkcjonowanie ważnych sektorów gospodarki.

W ramach tych prac podjęto nadzwyczajne wysiłki dla wypracowania i skonsultowania rozwiązań niezbędnych na ten trudny dla naszego kraju czas.

Apelujemy do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu oraz natychmiastowe przystąpienie do szybkich i konstruktywnych prac legislacyjnych.

Każda zwłoka to marnowanie naszego wysiłku i przekreślenie szansy na wprowadzenie dobrych rozwiązań, które pozwolą zapobiec wielu dramatycznym sytuacjom – napisali sygnatariusze apelu.

Równolegle Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad kolejną specustawą wprowadzającą działania osłonowe dla przedsiębiorstw i miejsc pracy.

Tym razem oczekujmy przeprowadzenia konsultacji z partnerami społecznymi, nawet jeżeli termin na przekazanie opinii miałby być nadzwyczajnie skrócony.

Zapewniamy, że jesteśmy do tych konsultacji przygotowani i pozostajemy w nadzwyczajnej mobilizacji i w bliskim bieżącym kontakcie z szerokim gronem naszych firm członkowskich. Firmy na te regulacje bardzo liczą.

Dlatego należy zadbać, żeby tym razem doprowadzić do uchwalenia ustawy, która natychmiast zacznie skutecznie działać i nie będzie wymagała kolejnych nowelizacji.

Badanie BCC,
Udostępnij artykuł: