API: banki spółdzielcze SGB i SGB-Bank wypełniają obowiązek dyrektywy PSD2

Bankowość spółdzielcza

Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej i SGB-Bank S.A. od 14 marca 2019 roku udostępniają dokumentację i środowiska testowe dla interfejsów API w zakresie PSD2, dzięki którym podmioty trzecie (TPP) uzyskają komplet niezbędnych informacji i narzędzi w zakresie udostępnianego przez bank rozwiązania.

Logo SGB-Banku
Źródło: SGB-Bank

Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej i SGB-Bank S.A. od 14 marca 2019 roku udostępniają dokumentację i środowiska testowe dla interfejsów API w zakresie PSD2, dzięki którym podmioty trzecie (TPP) uzyskają komplet niezbędnych informacji i narzędzi w zakresie udostępnianego przez bank rozwiązania.

Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej i #SGBBank udostępniają dokumentację i środowiska testowe dla interfejsów #API w zakresie #PSD2

Unijna dyrektywa PSD2, którą Parlament Europejski uchwalił w 2015 roku, obowiązuje w pełni od 13 stycznia 2018 roku. Jej celem jest dostosowanie przepisów unijnych do zmian wynikających z dynamicznego rozwoju rynku usług płatniczych, zwłaszcza w sferze płatności elektronicznych i mobilnych. Dyrektywa obejmuje również obszar nowych usług płatniczych i określa możliwości dostępu do rachunku bankowego podmiotom trzecim (TPP – Third Party Providers).Czytaj także: Forum Bankowe 2019. API startuje w polskich bankach >>>

Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych, a jednocześnie wypełniając obowiązek wynikający z PSD2 w zakresie udzielania podmiotom trzecim dostępu do usług bankowości internetowej oferowanych klientom, Banki zrzeszone w SGB wdrażają rozwiązanie oparte o wypracowany we współpracy ze Związkiem Banków Polskich standard PolishAPI w wersji 2.1.1. Wdrażane interfejsy obejmują możliwość:
  • inicjowania transakcji płatniczych,
  • dostępu do informacji o rachunku/rachunkach,
  • potwierdzania dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Duże wyzwanie dla Spółdzielczej Grupy Bankowej

Dostosowanie do wymogów PSD2 w zakresie interfejsów dla podmiotów trzecich jest bardzo dużym wyzwaniem dla Spółdzielczej Grupy Bankowej. Na uwadze należy mieć fakt, że SGB tworzy 196 Banków Spółdzielczych i SGB-Bank S.A., a każdy z banków posiada własne systemy bankowości internetowej. Pomimo wielkości wyzwania banki SGB udostępniły od 14 marca 2019 roku dokumentację i środowiska testowe dla interfejsów API w zakresie PSD2. Informację na temat dokumentacji oraz środowisk testowych znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych banków, których lista znajduje się na tej stronie. Planowane jest także uczestnictwo Banków Spółdzielczych w wykazie dostępnych interfejsów budowanym przez Związek Banków Polskich, dostępnym na tej stronie.Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 196 Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Nasze atuty to rozbudowana sieć ponad 1.500 placówek oraz elektroniczne kanały dostępu. Ponadto SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez blisko 4.000 bezprowizyjnych bankomatów. Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń określa mocną pozycję banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych.
Udostępnij artykuł: