Apple nie zalega z zapłatą 13 mld euro podatku rządowi Irlandii, orzeczenie TSUE

Gospodarka

W środę, 15 lipca TS UE uchylił decyzję podjętą w 2016 r. przez panią komisarz Margrethe Vestager, w myśl której Irlandia powinna odzyskać od korporacji Apple 13 mld euro niezapłaconych podatków plus odsetki. Decyzja była podjęta, gdy pani Vestager pełniła funkcję komisarza ds. konkurencji. Od grudnia 2019 roku jest wiceprzewodniczącą KE, odpowiedzialną za gospodarkę cyfrową.

Logo Apple
Fot. stock.adobe.com/Boggy

W środę, 15 lipca TS UE uchylił decyzję podjętą w 2016 r. przez panią komisarz Margrethe Vestager, w myśl której Irlandia powinna odzyskać od korporacji Apple 13 mld euro niezapłaconych podatków plus odsetki. Decyzja była podjęta, gdy pani Vestager pełniła funkcję komisarza ds. konkurencji. Od grudnia 2019 roku jest wiceprzewodniczącą KE, odpowiedzialną za gospodarkę cyfrową.

#Witold Gadomski: Komisji Europejskiej nie udało się wykazać w sposób wymagany prawem, że #Apple uzyskał nielegalną korzyść

Decyzja z 2016 roku w sprawie podatków Apple była elementem kampanii UE zwalczania unikania opodatkowania przez międzynarodowe korporacje, mające siedziby i łańcuchy dostaw w wielu krajach.

Niskie stawki podatkowe w Irlandii

Irlandia, oferuje niskie opodatkowanie korporacji, które standardowo wynosi 12,5 %. Ale efektywne opodatkowanie korporacji międzynarodowych, dla których Irlandia jest centrum tworzenia zysków to średnio od 0 do 2,5%. To sprawia, że wiele międzynarodowych firm rejestruje się w Irlandii, przez co PKB tego kraju jest sztucznie zawyżony i w relacji do liczby mieszkańców jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

Margrethe Vestager utrzymywała, że Irlandia  ​​nie opodatkowując większości globalnych zysków Apple, które były wykazywane w Irlandii, przyznała nielegalną pomoc publiczną producentowi iPhone'ów.

Nie wykazano nielegalnej korzyści Apple

Sędziowie TS UE nie zakwestionowali faktu, że doszło do pomocy publicznej, ale uznali, że Komisji Europejskiej nie udało się wykazać w sposób wymagany prawem, że Apple uzyskał nielegalną korzyść.

W uzasadnieniu TS UE stwierdził, że Komisja błędnie uznała, że ​dwóm spółkom zależnym Apple w Irlandii przyznano selektywną korzyść gospodarczą, a co za tym idzie, pomoc państwa.

Ustalenie „selektywnej korzyści” jest kluczową częścią każdego badania, czy pomoc państwa była nieuprawniona. Komisja nie wykazała, że Apple otrzymało ulgę podatkową, która byłaby niedostępna dla innych firm.

Trybunał jest skłonny poprzeć podejście Komisji w kwestiach zasadniczych, dotyczących nieuprawnionej pomocy publicznej, ale żąda od Komisji dokładniejszej oceny wszystkich istotnych okoliczności i uważa, że na Komisji spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów.

Potrzebne globalne rozwiązanie podatkowe dla globalnych firm?

Rzecznik Apple wyrok przyjął z zadowoleniem, zaznaczając, że korporacja w ostatniej dekadzie zapłaciła 100 mld dolarów podatku dochodowego w różnych krajach.

„Zmiany w sposobie podziału podatku dochodowego między różnymi krajami przez międzynarodowe korporacje wymagają globalnego rozwiązania, a Apple zachęca do kontynuowania tych prac” – dodał rzecznik.

Irlandzkie Ministerstwo Finansów orzeczenie TS UE również przyjęło z zadowoleniem.

„Rząd Irlandii zawsze był pewny, że ​​nie było specjalnego traktowania dwóch spółek Apple. Naliczono odpowiednią kwotę irlandzkiego podatku” – stwierdził rzecznik ministerstwa.

Margrethe Vestager powiedziała, że Komisja „dokładnie przestudiuje wyrok i rozważy możliwe dalsze kroki”.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: