ArcelorMittal opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2014 roku

Finanse i gospodarka

ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-wydobywczy, ogłosił dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2014 roku.

ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-wydobywczy, ogłosił dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2014 roku.

Najważniejsze liczby:

 • Poprawa w zakresie BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) wyniósł w trzecim kwartale 0,78.
 • Wskaźnik EBITDA osiągnął w trzecim kwartale 2014 r. wartość 1,9 mld USD, co oznacza poprawę w stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. o 11,2%; znacząca poprawa widoczna jest szczególnie w europejskim oddziale spółki (+72,6%) oraz w segmencie ACIS (Afryka i kraje WNP) (+89,5%), co zostało jednak zneutralizowane przez negatywny wpływ cen rudy żelaza na segment wydobywczy (-47,9%)
 • Wysyłka stali w trzecim kwartale 2014 r. wyniosła 21,5 mln ton, co stanowi wzrost o 3,9% w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 r.
 • Produkcja rudy żelaza osiągnęła w trzecim kwartale 2014 r. poziom 15,8 mln ton, co stanowi wzrost o 6% rok do roku; wysyłka rudy żelaza po cenach rynkowych wyniosła 10 mln ton, co stanowi wzrost o 6,3% w ujęciu rok do roku.
 • Zadłużenie na dzień 30 września 2014 r. wyniosło 17,8 mld USD, w porównaniu z 17,4 mld USD na dzień 30 czerwca 2014 r., do czego w znacznym stopniu przyczyniły się inwestycje w kapitał obrotowy w wysokości 0,6 mld USD oraz wypłaty dywidend sięgające 0,4 mld USD; wzrost zadłużenia częściowo został zrekompensowany różnicami kursowymi (0,5 mld USD).

Główne działania:

 • Dalsza poprawa wyników w segmencie ACIS (Afryka i kraje WNP) dzięki poprawie w oddziałach w Kazachstanie i na Ukrainie
 • W lipcu 2014 r. nastąpiło ponowne uruchomienie wielkiego pieca nr 3 w ArcelorMittal Tubarão
 • Sfinalizowano sprzedaż udziałów w Gallatin, amerykańskim projekcie joint venture (50/50) przejętym przez firmę Nucor. Wartość transakcji wyniosła 770 mln USD, a środki ze sprzedaży wpłynęły w październiku 2014 r.
 • Segment wydobywczy: epidemia eboli bez wpływu na poziom produkcji i wysyłki (5 mln ton) zakładany w ramach pierwszego etapu projektu w Liberii. Prace związane z realizacją etapu drugiego przebiegają obecnie w wolniejszym tempie z uwagi na powoływanie się przez wykonawców na działanie siły wyższej.

Prognozy na najbliższe miesiące:

 • Warunki operacyjne pozostają korzystne. Wpływ spadku cen rudy żelaza na rentowność segmentu wydobywczego rekompensowany jest poprawą sytuacji w segmencie stalowym. Spółka podtrzymuje wcześniejszą prognozę dla wskaźnika EBITDA za 2014 r., który spodziewany jest na poziomie ponad 7,0 mld USD.
 • Koszty z tytułu odsetek netto za 2014 r. przewiduje się obecnie na poziomie ok. 1,5 mld USD
 • Wydatki inwestycyjne w 2014 r. spodziewane są obecnie na poziomie ok. 3,8 mld USD
 • Spółka podtrzymuje prognozę średnioterminowego zadłużenia netto na poziomie 15 mld USD

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:

"Wyniki za ostatni kwartał pokazują znaczną poprawę w segmencie stalowym, która z nawiązką zrekompensowała spadek cen rudy żelaza. Europejski oddział spółki odnotował kolejny dobry kwartał, co jest konsekwencją poprawy warunków rynkowych oraz korzyści płynących z podjętych działań optymalizacyjnych. Wyraźnie widoczna jest również poprawa w segmencie ACIS oraz lepsze wyniki segmentu NAFTA (Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu) po rozczarowującej pierwszej połowie roku. Na podstawie aktualnej oceny warunków rynkowych, nie przewiduję pogorszenia się naszych wyników w czwartym kwartale. Jesteśmy zatem na dobrej drodze do osiągnięcia wskaźnika EBITDA za cały rok na poziomie ponad 7 mld USD."

Źródło: ArcelorMittal Poland

Udostępnij artykuł: