Archiwum: Miesięcznik Finansowy BANK


BANK 2018/06

Miesięcznik Finansowy BANK (czerwiec 2018): Niedostatecznie wykorzystany motor wzrostu gospodarczego W pełni wykorzystaliśmy możliwości polityczne i gospodarcze Dobre czasy dla banków Przegrzana czy rozgrzana? RODO należy czytać i rozumieć w całości RODO: nowe kompetencje, nowe obowiązki, cel ten sam KNF kontra... wolność słowa? Nowe otwarcie Pralnia (nie)czynna do odwołania Prezydencki handicap to za mało Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS Czytaj więcej...


FN 2017/10-12

Finansowanie Nieruchomości (październik - grudzień 2017): XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Nieruchomości a zarządzanie finansami gospodarstwa domowego To nie jest kraj dla starych ludzi? Dobrze jest mieć świadomość, że nie znam się na wszystkim Efektywność rynku kapitałowego w Polsce możliwą barierą rozwoju REIT Zakupy nieruchomości komercyjnych w Polsce – formuła share deal Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS Czytaj więcej...


FN 2017/09

Finansowanie Nieruchomości (wrzesień 2017): Mieszkanie? Masz jak w banku! Konwersja kredytu frankowego na kredyt złotowy Gdzie siedzą kobiety, kiedy przyjdą goście - rozmowa z Kazimierzem Kirejczykiem, prezesem REAS Charakterystyka indeksu VIX w kontekście rynku REIT Zakupy nieruchomości komercyjnych w Polsce – formuła asset deal. Opis metodologii Nowa propozycja prezydenta może doprowadzić do kolejnych wzrostów na rynku mieszkaniowym Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS Czytaj więcej...5 kwietnia 2016 roku – dniem bez płacenia gotówką

Z roku na rok rośnie w Polsce zarówno poziom ubankowienia polskiego społeczeństwa, jak i korzystania z bezgotówkowych form płatności. Równocześnie Polacy używają coraz częściej innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych. Polska wyróżnia się wśród krajów europejskich w szczególności poziomem popularności kart zbliżeniowych, które  zapewniają  wygodę i szybkość realizowania płatności. Coraz popularniejsze stają się również płatności mobilne oraz przelewy natychmiastowe, pozwalające na szybkie przekazanie pieniędzy odbiorcy - innej osobie lub podmiotowi. Nadal jednak w płatnościach dokonywanych w Polsce dominuje gotówka. Czytaj więcej...


Banki Spółdzielcze SGB i Ursus wypracują wspólną ofertę dla rolników

18 marca br. SGB-Bank S.A. oraz Ursus S.A., podczas trwających w Kielcach targów rolniczych AGROTECH, podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie promocyjnego finansowania fabrycznego ciągników i maszyn rolniczych produkowanych przez Ursus S.A. Oferta dostępna będzie 
w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i zostanie dopasowana do potrzeb ich klientów. Czytaj więcej...


Waga etyki niezmiennie kluczowa

Bank Citi Handlowy został wyróżniony tytułem "Etycznej Firmy" Pulsu Biznesu. W II edycji konkursu biznesowego dziennika wyłoniono 15 firm o najwyższych standardach etycznych, prowadzące kompleksowe, systemowe działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o wartości i wykazujące na tym polu największą aktywność na tle innych przedsiębiorstw w Polsce. Czytaj więcej...


eDukat dla PKO BP

Kapituła konkursu eDukat 2016 przyznała nagrodę PKO Bankowi Polskiemu w kategorii wydarzenie roku świata bezgotówkowego za wdrożenie płatności zbliżeniowych HCE do aplikacji mobilnej IKO. Uznanie zyskała skala, na jaką użytkownicy IKO korzystają z tego sposobu dokonywania transakcji oraz wygoda i bezpieczeństwo rozwiązania. Czytaj więcej...


Stylowe zakupy z Millennium

Już wkrótce rusza kolejna edycja największej w Polsce akcji rabatowej "Stylowe zakupy", w ramach której w weekend 1-3 kwietnia br. w wybranych sklepach w całej Polsce będzie można zrobić zakupy z wysokimi rabatami. W tej edycji dodatkowo przez 10 dni można będzie korzystać ze zniżek na usługi. Bank Millennium jest głównym partnerem akcji. Czytaj więcej...


Kwestionariusz BION 2015 – czy można prościej?

Rozwiązanie AdaptiveBION wspierające proces wypełnienia kwestionariusza BION, stanowi część pakietu do zarządzania ryzykiem, zgodnością i ładem korporacyjnym (narzędzie klasy GRC). W ramach tego pakietu dostępny jest także moduł pozwalający na integrację z aplikacją bankowości elektronicznej i złożenie formularza w ramach programu Rodzina 500 Plus o nazwie Adaptive500Plus. Czytaj więcej...
Cnoty kardynalne zakonnika i… samorządowca

- Na bazie współpracy z samorządami kształtuje się również jakość systemu bankowego - ta opinia, wypowiedziana przez eksperta Centrum Prawa Bankowego i Informacji Zbigniewa Fornala w ostatniej sesji konferencji "Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse" najpełniej podsumowała wieloletnie zaangażowanie Związku Banków Polskich oraz CPBiI w problematykę funkcjonowania polskich władz lokalnych. Owo zaangażowanie może przynieść wiele korzyści również samym samorządom. Czytaj więcej...


Polacy codziennie zastrzegają aż 400 utraconych dokumentów tożsamości

Ostatni kwartał przyniósł niemal rekordowy wzrost bazy międzybankowego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, gdzie zastrzegane są zgubione i skradzione dowody osobiste oraz paszporty. Zastrzeżono aż 36,8 tys. dokumentów, czyli co 3,5 minuty do bazy trafiał nowy dokument (400 szt. dziennie). Baza Systemu DZ zawiera ich obecnie ponad 1,5 mln. Czytaj więcej...


Prokonsumencki wymiar nowych regulacji. VII Kongres Bancassurance

Ostatnią część VII Kongresu Bancassurance rozpoczęło wystąpienie gościa specjalnego - była nim dr Aleksandra Wiktorow, obecnie pełniąca funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego i Rzecznika Ubezpieczonych - który to urząd już od nadchodzącego poniedziałku zostanie przekształcony w Rzecznika Finansowego. To wynik wejścia w życie, uchwalonej w tempie iście ekspresowym, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - o czym na początku swego wystąpienia przypomniała sama prelegentka. - Wszyscy znamy proces przebiegu prac nad ustawą. O tym, że powstanie urząd Rzecznika Finansowego dowiedzieliśmy się z prasy - przypomniała dr Wiktorow. Czytaj więcej...Rusza nowa edycja Konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2015/2016, czyli sprawdź, jak zarządza się bankiem!

Konkurs BANRISK - Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Czytaj więcej...Nowy model doradztwa finansowego w Unii Europejskiej – EFPA wyznacza profesjonalne standardy zgodne z MiFID II

Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA w Polsce spotkali już po raz szósty. W tym roku celem spotkania było wypracowanie rekomendacji certyfikowanych doradców finansowych EFPA i partnerów rynkowych dla optymalnego modelu doradztwa finansowego w Polsce, zgodnego z MiFID II. Czytaj więcej...


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015 14 - 15 września 2015 r., Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)   Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. Wydarzenie zorganizowane jest przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. Tegoroczna edycja odbędzie sie pod hasłem:   "Rok 2015 - czas kluczowych decyzji biznesowych i organizacyjnych w bankowości spółdzielczej".   Najważniejszym celem Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015 jest przeprowadzenie aktywnej dyskusji środowiska bankowości spółdzielczej z udziałem zaproszonych gości na temat przyszłego kształtu umów zrzeszenia oraz autonomii działania banków w świetle nowej ustawy o bankach spółdzielczych, pożądanego modelu biznesowego sprzyjającego bezpiecznemu rozwojowi sektora, wyzwań bankowości elektronicznej pod kątem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także programów unijnych realizowanych z udziałem banków spółdzielczych czy programów szkoleniowych dla banków i ich klientów.  Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 - 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Zgłoszenie uczestnictwa: Udział w konferencji dla przedstawicieli banków, instytucji finansowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego jest bezpłatny. Przedstawicieli firm - dostawców produktów i usług dla banków, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w forum prosimy o kontakt z biurem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl  www.aleBank.pl/FLBS    Czytaj więcej...


KPF: rusza konkurs na najlepszą pracę z etyki biznesu

Propagowanie wysokich standardów etycznych w biznesie wśród studentów, absolwentów i doktorantów polskich uczelni, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy – to cel przyświecający Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, która po raz dziesiąty, we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, organizuje Konkurs VERBA VERITATIS. Prace dyplomowe dotykające problematyki etyki biznesu można zgłaszać do 31 lipca 2015 roku. Laureatów, dla których przewidziano nagrody finansowe, poznamy podczas konferencji Nienieodpowiedzialni 5 listopada. Czytaj więcej...Raport NetB@nk: Wzrost liczby umów bankowości elektronicznej i spadek liczby kart płatniczych

Już prawie 26 milionów indywidualnych klientów banków ma zapewniony dostęp do bankowości internetowej, a połowa z nich aktywnie korzysta z tej możliwości. W I kwartale 2015 nastąpił również istotny, 10% wzrost średniej wartości rozliczeń aktywnych klientów. Po raz pierwszy od 2011 r. odnotowano natomiast znaczący kwartalny spadek całkowitej liczby kart płatniczych – w tym debetowych i konsekwentnie – spadek wartości i liczby transakcji kartowych. W ujęciu rocznym w dalszym ciągu możemy mówić jednak o wysokiej dynamice wzrostu, którą obserwujemy także sferze operacji bezgotówkowych. Czytaj więcej...


Płatności mobilne – przyszłością bankowości

Z punktu widzenia klienta banku, najistotniejszy jest fakt, że tak jak w przypadku płatności kartowych transakcje są bezpłatne, a poziom opłaty interchange będzie na takim samym poziomie jak dla operacji kartowych. Ten i wiele innych postulatów dotyczących płatności mobilnych jest wynikiem rozmów, które odbyły się podczas konferencji „Płatności Mobile” w ramach „Horyzontów Bankowości 2015”. Czytaj więcej...


82% specjalistów bezpieczeństwa IT: Musimy dzielić się informacjami w obronie przed cyberatakami

Bezpieczeństwo systemów IT w bankowości i wielu innych dziedzinach gospodarki ma charakter fundamentalny. Najnowsze trendy, obejmujące obszary mediów społecznościowych, cloud, big data oraz mobilności będą mogły się dalej rozwijać tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. O kwestiach regulacyjnych, infrastrukturalnych i rozszerzania stopnia współpracy między różnymi podmiotami i instytucjami rozmawiano w Warszawie, podczas IV Forum Bezpieczeństwa Banków 2015 r. Czytaj więcej...Prezydenci oraz burmistrzowie polskich i zagranicznych miast w Warszawie

Jak przyciągnąć do miast kapitał ludzki, inwestorów i biznes? Prezydenci oraz burmistrzowie polskich i zagranicznych metropolii będą o tym rozmawiać podczas I międzynarodowej konferencji "Konkurencyjne Miasta: przyciąganie kapitału ludzkiego, inwestycji i biznesu", która odbędzie się 15 maja w Warszawie. Swój udział potwierdzili przedstawiciele władz Warszawy, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Gdyni oraz Barcelony i Turynu, a także inwestorzy aktywni na polskim rynku nieruchomości tacy jak: Skanska, Ghelamco, Strabag, Griffin, Tacit, ECE, LHI  oraz TriGranit. Czytaj więcej...Wrota Lubelszczyzny już otwarte

Zakończono fazę wdrożeniową projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji". Obecnie rozpoczął się 5-letni etap utrzymania systemu. Za realizację tego przedsięwzięcia, którego celem jest informatyzacja administracji na terenie województwa lubelskiego, odpowiadało Asseco Poland w konsorcjum z Otago i lokalną firmą E-Studio. Wartość projektu to 15,2 mln zł netto. Czytaj więcej...
Zdania podzielone, ale obawy na wyrost (sonda aleBank.pl – luty 2015)

Lutowa sonda przebiegała pod znakiem wydarzeń, których kontekst z pewnością rzutował na oceny naszych respondentów. Z jednej strony konflikt wokół Ukrainy, quazi rozejm i niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą, jednocześnie negocjacje ministrów eurostrefy z Grecją, zakończone zgniłym kompromisem, z którego ani beneficjent ani donatorzy nie są kontenci. Czytaj więcej...


Rozwiązanie problemu kredytów we frankach szwajcarskich

Banki stanowią nie tylko ważną część gospodarki, ale są także instytucjami zaufania publicznego. Z tego faktu wynikają ich prawa jak również obowiązki. Ponieważ państwo gwarantuje osobom fizycznym bezpieczeństwo depozytów, to ma również obowiązek wymagania od banków przestrzegania zasad stabilnego i bezpiecznego zarządzania aktywami finansowymi. O tym obowiązku banków przypominają nam okresowe kryzysy bankowe, w tym ostatnio, bardzo kosztowny, światowy kryzys finansowy. Czytaj więcej...


Raport InfoDok: W 2014 r. codziennie blokowano aż 24 próby wyłudzeń kredytów na kradzione dokumenty

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, próbowano wyłudzić aż 8,8 tys. kredytów na łączną kwotę 400 milionów złotych. System Dokumenty Zastrzeżone jest jednak coraz bardziej szczelny - w zeszłym roku zastrzeżone bowiem aż 128 tys. dowodów osobistych i paszportów. Związek Banków Polskich opublikował 20. edycję Raportu o dokumentach InfoDOK. Czytaj więcej...Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji. Czytaj więcej...Światowi liderzy

Brytyjski magazyn finansowy The Banker wzorem lat poprzednich opublikował listy rankingowe 1000 największych banków. W 2013 r. światowym liderem został Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) z kapitałem podstawowym powyżej 207 mld dolarów. Czytaj więcej...Strona 1 z 7412345...102030...Ostatnia »
0