Arkadiusz Garbarczyk

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu pierwszy zastępca Prezesa Zarządu Bank Ochrony Środowiska S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Ministerstwie Finansów jako Ekonomista w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.

Od 2000 roku związany jest z bankowością. Pracę w sektorze bankowym rozpoczął jako Ekonomista, a następnie Strateg Rynków Finansowych w BRE Banku. Następnie przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2014-2017  związany był z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, gdzie nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS.

Następnie w Banku Ochrony Środowiska zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

Udostępnij artykuł: