Arkadiusz Garbarczyk

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu pierwszy zastępca Prezesa Zarządu Bank Ochrony Środowiska S.A.

Arkadiusz Garbarczyk
Arkadiusz Garbarczyk. Fot. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wiceprezes Zarządu pierwszy zastępca Prezesa Zarządu Bank Ochrony Środowiska S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Ministerstwie Finansów jako Ekonomista w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.

Od 2000 roku związany jest z bankowością. Pracę w sektorze bankowym rozpoczął jako Ekonomista, a następnie Strateg Rynków Finansowych w BRE Banku. Następnie przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2014-2017  związany był z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, gdzie nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS.

Następnie w Banku Ochrony Środowiska zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

Udostępnij artykuł: