Arkadiusz Przybył

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Detalicznej Santander Bank Polska S.A.

Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Detalicznej Santander Bank Polska S.A.

Arkadiusz Przybył ukończył studia magisterskie na kierunkach Zarządzanie 1997 r. oraz Finanse i Bankowość 1998 r. na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe MBA, INSEAD we Francji.
  • Arkadiusz Przybył posiada wieloletnie doświadczenia w bankowości. W latach 2012-2017 roku był Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku z siedzibą we Wrocławiu, a wcześniej – w latach 2011-2012 – pracował na stanowisku Business Director w Centrali Santander Consumer Finance w Madrycie, gdzie odpowiadał, między innymi, za rozwój strategii i działalności oraz integrację rynków, a także za projekty związane z przejęciami spółek oraz wsparcie i nadzorowanie działalności Santander Consumer Finance w Polsce.
  • W latach 2009-2010 Arkadiusz Przybył był Dyrektorem Wykonawczym w GE Money Bank, Łotwa i GE Money, Łotwa, a w okresie 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. Bankowości Detalicznej w GE Money, Europa Środkowo-Wschodnia, Siedziba Główna Zurych/Paryż.
  • W okresie 1997-2005 pracował jako Engagement Manager w McKinsey & Company, Warszawa.

W marcu 2017 roku Arkadiusz Przybył dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (Obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w maju 2018 roku powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej.Arkadiusz Przybył nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
Udostępnij artykuł: