Artur Adamczyk

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Związku Związek Banków Polskich Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Źródło: Bank BPS

Członek Rady Związku Związek Banków Polskich Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Artur Adamczyk pracę w Banku BPS rozpoczął w 2007 r.

Na początku na stanowisku Naczelnika Wydziału Ryzyka Finansowego, a następnie Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego i Operacyjnego. W lipcu 2014 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion finansów i ryzyka, odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie ryzykiem istotnym, sprawozdawczość finansową, działania restrukturyzacyjne i windykacyjne oraz za strategię Banku. Z sektorem finansowym związany jest od 1997 r. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje menadżerskie w Invest-Banku oraz w PolCardzie. W E-Telbank, sprawował funkcję głównego księgowego. Artur Adamczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Posiada certyfikat głównego księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów. Jest członkiem Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Udostępnij artykuł: