Artur Adamczyk o przyszłości BPS

Bankowość spółdzielcza

Artur Adamczyk, nowy Prezes Zarządu Banku BPS S.A. pisze o trzech najważniejszych wyzwaniach stojących przed kierowanym przez niego Zrzeszeniem.

Artur Adamczyk
Artur Adamczyk Fot. Bank BPS

Artur Adamczyk, nowy Prezes Zarządu Banku BPS S.A. pisze o trzech najważniejszych wyzwaniach stojących przed kierowanym przez niego Zrzeszeniem.

#ArturAdamczyk: Obsługa klienta perspektywicznego i cyfryzacja Zrzeszenia jest możliwa tylko przy wzmożonej integracji uczestników Zrzeszenia #BPS na poziomie banku zrzeszającego

Odpowiedzi na takie pytania często mogą powodować stwierdzenia ocierające się o truizm. Odpowiem na to pytanie od strony związku przyczynowo-skutkowego, czyli od: „Dlaczego?”

Jaki model banku spółdzielczego?

W debacie publicznej wielokrotnie pada pytanie o model banku spółdzielczego. A przecież model funkcjonowania banku spółdzielczego jest dobry, działa, sprawdza się od dziesięcioleci i – moim zdaniem – będzie zaspokajał potrzeby większości klientów w dającej się przewidzieć przyszłości.Klienci oczekują, że w banku bezpiecznie odłożą oszczędności, pożyczą pieniądze na swoje potrzeby i mogą powierzyć bankowi rozliczenia płatności.Oczekują także przyjaznych, łatwych w obsłudze, ale bezpiecznych sposobów korzystania z usług bankowych za pomocą komputera, a najlepiej smartfona, zapewniającego mobilny kontakt z bankiem, a także realizowania bieżących płatności w każdym miejscu i w dowolnym czasie.Nie ma odwrotu od tego kierunku. A to dopiero początek drogi. W najbliższych latach upowszechni się technologia 5G, która po raz kolejny odmieni sposób korzystania przez jej użytkowników z wszelkich usług, w tym bankowych.Właśnie takie będą oczywiste oczekiwania zwykłych ludzi, a usługodawcy – w tym banki – muszą wychodzić im naprzeciw.

Klient perspektywiczny

Brak analogicznego doświadczenia w obcowaniu z bankiem spółdzielczym skutkuje drenażem klienta perspektywicznego – młodego, jeśli mamy na myśli ludzi, i stabilnie rozwijającego się, jeśli mowa o firmach. Wobec powyższego pierwszą z trzech spraw jest skupienie się na perspektywicznym kliencie.Z drugiej strony – globalizacja, przeniesienie wielu aktywności do internetu, wykorzystanie systemu bankowego do uszczelnienia systemu podatkowego.

Kierunek - cyfryzacja Zrzeszenia

Zwiększająca się ochrona konsumenta skutkuje ogromnym wzrostem liczby procesów zapleczowych w bankach, nie tylko spółdzielczych. Wymogi sprawozdawcze, ciągłe zmiany w regulacjach, cyberprzestępczość, STIR i split payment powodują drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania wynikających z posiadania w nazwie słowa „bank”.Możemy zaklinać rzeczywistość słowem „proporcjonalność”, ale w rozwiązaniach ogólnosystemowych nie spodziewajmy się podejścia ulgowego ze względu na konieczność zachowania spójności całości rozwiązań. To oczywiste, że koszty będą rosnąć. Odpowiedzią na ich wzrost jest cyfryzacja Zrzeszenia

Jaka integracja?

Obsługa klienta perspektywicznego i cyfryzacja Zrzeszenia jest możliwa tylko przy wzmożonej integracji uczestników Zrzeszenia BPS na poziomie banku zrzeszającego.To truizm, bo rzeczywistym wyzwaniem jest sposób dojścia do tego wyższego stopnia integracji, który jednocześnie pozwoli na prowadzenie własnych polityk kredytowych i cenowych przez banki spółdzielcze na poziomie lokalnym.Strategia Zrzeszenia BPS określiła model funkcjonowania naszego Zrzeszenia na najbliższe lata, poruszone kwestie są traktowane jako kluczowe. Zarząd BPS utożsamia się z tą strategią, realizuje ją i jest przekonany, że uda się ją wdrożyć, zapewniając stabilny i rentowny rozwój banków spółdzielczych, co jest równoznaczne i musi być równoległe ze stabilnym i rentownym rozwojem banku zrzeszającego.Śródtytuły pochodzą od redakcji aleBank.pl
Udostępnij artykuł: