Artur Kucharski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Niezależny członek Rady nadzorczej Alior Bank Specjalizuje się w pełnieniu roli profesjonalnego i niezależnego członka rad nadzorczych

Niezależny członek Rady nadzorczej Alior Bank Specjalizuje się w pełnieniu roli profesjonalnego i niezależnego członka rad nadzorczych

Specjalizuje się w pełnieniu roli profesjonalnego i niezależnego członka rad nadzorczych. Jego doświadczenie obejmuje szereg spółek notowanych na warszawskiej GPW jak i spółek prywatnych. Artur Kucharski posiada szerokie doświadczenie w sprawowaniu funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu. Jego doświadczenie w tej roli jest dodatkowo podbudowane okresem 7-letniej pracy jako doradca biznesowy w trakcie którego Artur Kucharski zrealizował szereg zleceń obejmujących zagadnienia takie jak nadzór korporacyjny, tworzenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego jak również realizację zleceń (projektów) z zakresu działalności audytu wewnętrznego. Artur Kucharski był odpowiedzialny za audyt wewnętrzny w okresie pełnienia funkcji członka zarządu Kopex SA.Artur Kucharski spełnia wymogi dotyczące członków Komitetów Audytu związane z obowiązkowym doświadczeniem z zakresu rachunkowości i/lub badania sprawozdań finansowych, które nabył w trakcie 7-letniego okresu zawodowego kiedy pracował jako audytor finansowy w PwC. Dodatkowo, Artur Kucharski z sukcesem ukończył szkolenie Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) zaliczając w roku 1999 wszystkie wymagane egzaminy.

Źródło: Alior Bank
Udostępnij artykuł: