Artur Składanek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Artur Składanek

Członek Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku. W latach 1983 – 1985 odbywał studia indywidualne na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2008 roku Pan Artur Składanek odbył kurs i zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od stycznia 2008 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach od 1994 do 2007 Pan Artur Składanek prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Od stycznia 2018 główny specjalista ds. rozwoju biznesu w Radpol S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Artur Składanek spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Udostępnij artykuł: