Artykuły autora: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami powiększa skład Zarządu i Rady

Walne zgromadzenie członków (WZC) zwołane na wniosek Rady IZFiA w dniu 29 sierpnia 2019 r. przyjęło uchwałę zmieniającą statut i regulaminy wewnętrzne Izby poprzez dopuszczenie możliwości wyboru przez (WZC) Zarządu w składzie dwuosobowym oraz zwiększenia składu Rady Izby do maksymalnie 8 członków. Jednocześnie Walne zgromadzenie dokonało wyboru uzupełniającego do Rady oraz Zarządu IZFiA. Czytaj więcej...


Czym są PPK i jak się do nich przygotować?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny sposób oszczędzania zatrudnionego uwzględniający udział pracodawcy i państwa. Przy łącznej wpłacie 3,5%, pracodawcy i udziale państwa uczestnik przez okres 40 lat pracy może uzbierać około 100 000 PLN. Program wchodzi w życie 1 lipca tego roku i wymaga od pracodawców oprócz logistycznego wdrożenia planu również odpowiedniego zarządzenia budżetem. Jak zatem pracodawcy powinni przygotować się do tych zmian? Czytaj więcej...Tak wygląda rynek pracownika. Karty sportowe, opieka medyczna i udział pracodawcy w PPK

W Polsce aktualnie brakuje pracowników. Według badania przeprowadzonego przez Work Service ponad połowa firm w Polsce ma problem z pozyskaniem osób do pracy. Jak wynika z sondażu Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec czerwca 2018 roku było 165 tys. nieobsadzonych stanowisk. Pracodawcy walczą o pracowników oferując im oprócz podstawowych świadczeń różnego rodzaju benefity. Czy oferta PPK, która jest prywatnym sposobem oszczędzania zatrudnionego ale z udziałem m.in. pracodawcy będzie jednym z nich? Czytaj więcej...Powołanie nowego składu Rady IZFiA

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przyjęło w środę roczne sprawozdanie z działalności Rady Izby i udzieliło jej absolutorium. Z uwagi na wygaśnięcie z dniem dzisiejszym mandatów jej dotychczasowych członków, Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru członków Rady Izby na nową kadencję, w nowym składzie. Czytaj więcej...


Nowy skład Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu dzisiejszym przyjęło roczne sprawozdanie z działalności Rady Izby i udzieliło jej absolutorium. Z uwagi na wygaśnięcie z dniem dzisiejszym mandatów jej dotychczasowych członków, Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru członków Rady Izby na nową kadencję, w nowym składzie - informuje zespół prasowy IZFiA Czytaj więcej...


Polski rynek funduszy inwestycyjnych wprowadził swojego przedstawiciela do ESMA

Kandydatura mecenasa Artura Zapały z Kancelarii SPCG, który jest stałym partnerem prawnym IZFiA, wspierającym Izbę w sprawach legislacyjnych, zgłoszona przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami do grupy konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC) została rozpatrzona pozytywnie. Czytaj więcej...
0