Artykuły autora: Nowoczesny Bank Spółdzielczy


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza. BIK SA: Kredyty banków spółdzielczych dla gospodarstw domowych – okiem analityków BIK-u

Banki spółdzielcze są ważnym elementem systemu bankowego. Na koniec marca 2019 r. funkcjonowało 547 banków spółdzielczych operujących w 3510 placówkach. Stanowią one łącznie blisko 36% sieci bankowej w Polsce (dane KNF) i zatrudniają ok 20% wszystkich pracowników sektora bankowego. Rozległość sieci daje bankom atut bliskości klienta. Suma bilansowa banków spółdzielczych wynosi 140,6 mld zł. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza: Procesy konsolidacyjne w bankowości spółdzielczej

Konsolidacja oraz pogarszające się parametry oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej rodzimych banków spółdzielczych zajmują jedno z naczelnych miejsc w dyskursie związanym z przyszłością tej części sektora finansowego. Dlatego też ważne wydaje się określenie ewentualnego wpływu procesów integracyjnych na przyszłą ocenę kondycji finansowej bankowości spółdzielczej. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza: Dokąd zmierza bankowość spółdzielcza?

Banki spółdzielcze zderzają się z barierą niedostatecznej rentowności, wzrostu kosztów działania, rosnącej konkurencji na rynku. Nie dokonały dotąd zmian w modelu działania, jakie banki komercyjne przeprowadziły na początku XXI w. Konieczne jest wyprowadzenie z tej sytuacji praktycznych wniosków. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość spółdzielcza. BPS Faktor SA: Popyt na faktoring stale rośnie i jest coraz bardziej doceniany przez banki spółdzielcze

Firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania ograniczające ryzyko braku zapłaty, ponieważ utrzymanie płynności finansowej decyduje o ich przetrwaniu, determinując inwestycje, wprowadzanie nowych produktów na rynek, zatrudnienie i rozwój. Przedsiębiorcy, szukając finansowania, stawiają na szybkie i wygodne rozwiązania. Kredyt w banku oraz leasing wymieniane są nadal jako najbardziej powszechne i najchętniej wybierane przez przedsiębiorców źródła finansowania zewnętrznego, jednak na znaczeniu zyskuje również faktoring, coraz bardziej doceniany przez banki spółdzielcze. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Social Media: Wodny młyn i wyprawa w górę rzeki

Dobrze opowiedziana historia niesie się przez lata. Dawniej przekazywana z ust do ust, dziś krąży w internecie pod zupełnie inną postacią, np. wpisów na forach, postów na Facebooku, wideo na Youtube, rekomendacji na blogach. Jak w bankowości wykorzystywać treść do budowania zapadającego w pamięć przekazu? Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Unijna: Zaawansowanie procesu budowy unii bankowej

W 2012 r. kraje strefy euro, wyciągając lekcję z globalnego kryzysu finansowego, gospodarczego oraz zadłużeniowego w większości państw unijnych, przystąpiły do tworzenia unii bankowej, otwartej także dla krajów spoza Eurolandu[1]. Jej istotą jest ujednolicenie i zwiększenie przejrzystości przepisów regulujących funkcjonowanie banków w krajach unijnych. Ma to nastąpić poprzez przeniesienie części regulacji bankowych ze szczebla krajowego na szczebel europejski i harmonizację regulacji pozostawionych na szczeblu krajowym. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bezpieczeństwo. Samsung Electronics: Niech o bezpieczeństwo zadba Knox!

Ważnym wyróżnikiem platformy Knox firmy Samsung Electronics jest jej wbudowanie w urządzenia już na etapie produkcji. W telefonie, tablecie lub w zegarku instalowany jest odpowiedni układ elektroniczny, który przechowuje klucze szyfrujące. Stanowi on podstawę bezpieczeństwa, bo platforma Knox łączy w sobie część sprzętową z oprogramowaniem. Takie rozwiązanie zapewnia większy poziom bezpieczeństwa. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bezpieczeństwo: Koniec prosperity dla szantażystów

„Informujemy, iż regulamin świadczenia usług przez Państwa firmę zawiera zapisy niezgodne z RODO. Może to skutkować nałożeniem przez Urząd Ochrony Danych Osobowych kary w wysokości 2% rocznych przychodów. Aby uniknąć sankcji, proponujemy przeprowadzenie kompleksowego audytu” – tego rodzaju „oferty handlowe” od maja 2019 roku stały się przestępstwem. Penalizację bezkarnych dotychczas hochsztaplerów przewiduje tzw. ustawa sektorowa RODO. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bezpieczeństwo. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Czy klient jest tym za kogo się podaje? – refleksje po nałożeniu pierwszej kary za nieustalenie beneficjenta rzeczywistego

Mimo że większość przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) weszła w życie już rok temu, temat ten wciąż nie schodzi z pola zainteresowania nie tylko instytucji finansowych, ale przede wszystkim nadzorcy. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Ubezpieczenia. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group: Zaufanie i kompetencje to podstawa współpracy z bankami spółdzielczymi

Z Danielem Kaliszukiem, członkiem zarządu oraz Arturem Gałkiem, dyrektorem ds. bancassurance InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, rozmawiał Karol Jerzy Mórawski. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Technologie. Diebold Nixdorf: Budowanie cyfrowej bliskości z klientem

Szybko zmieniające się otoczenie rynkowe stawia przed sektorem usług finansowych wyzwania coraz mądrzejszego łączenia usług online i offline dla zapewnienia klientom maksymalnej wygody. Do tego dochodzi kluczowa kwestia bezpieczeństwa informatycznego, która, szczególnie w przypadku samoobsługowych urządzeń płatniczych, jest bardzo trudnym elementem biznesu dla wielu banków. W walce z nowymi zagrożeniami i w wyścigu o jak najlepsze doświadczenie klienta banki potrzebują sprawdzonych doradców, którzy pomogą im zadbać o bezpieczeństwo już teraz i przygotują na wyzwania jutra. Diebold Nixdorf wychodzi naprzeciw potrzebom branży bankowej, przewidując kierunek rozwoju rynku, proponując kompleksowe usługi w ramach ALLConnect Managed Security Services , a także przedstawia nową generację inteligentnych urządzeń DN Series ™. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Technologie. ITCard: Za promowanie obrotu bezgotówkowego nagrodzony będzie bank i pracownik

ITCARD jest właścicielem ogólnopolskiej sieci bankomatów Planet Cash, sieci terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowej galerii handlowej Planet Plus. Już od 2011 r. buduje rynek akceptacji z bankami spółdzielczymi. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Technologie. 3S Data Center SA: Zewnętrzne centrum danych szansą na wzrost konkurencyjności i bezpieczeństwa

Każdego roku jesienią podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych kilkuset przedstawicieli banków dyskutuje nad działaniami, jakie należy podjąć, aby podlegające im jednostki były jeszcze bardziej nowoczesne, bezpieczne oraz niezależne. Coraz częściej pojawia się również pytanie o to, jak bardzo otwarty na nowe technologie powinien być bank spółdzielczy, który chce skutecznie konkurować z bankami komercyjnymi. Jednym z kluczowych elementów, które są niezbędne, by mieć szansę w rozwoju technologii są ośrodki Data Center i disaster recovery center, które oferują znacznie szersze spektrum usług i możliwości aniżeli jedynie proste usługi kolokacyjne. Czytaj więcej...


Po pierwsze edukacja

Drugi Kongres Edukacji Finansowej, oraz poprzedzające go Forum Bankowe dowiodły jednego. Prawdziwe wyzwanie stojące nie tylko przed sektorem finansowym, lecz instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za stan edukacji, oraz wszystkimi interesariuszami systemu bankowego, to podnoszenie stanu naszej wiedzy, tej ogólnej, ułatwiającej poruszanie się we współczesnym świecie, oraz specjalistycznej dotyczącej zarządzania finansami. W skali Państwa, gospodarki, oraz w wymiarze jednostkowym i rodzinnym Czytaj więcej...


Redaktor Naczelny NBS: Po pierwsze edukacja

Drugi Kongres Edukacji Finansowej i poprzedzające go Forum Bankowe dowiodły jednego. Prawdziwe wyzwanie stojące nie tylko przed sektorem finansowym, lecz instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za stan edukacji oraz wszystkimi interesariuszami systemu bankowego, to podnoszenie stanu naszej wiedzy – tej ogólnej, ułatwiającej poruszanie się we współczesnym świecie i specjalistycznej dotyczącej zarządzania finansami. W skali państwa, gospodarki oraz w wymiarze jednostkowym i rodzinnym. Czytaj więcej...


Na czym polega fenomen IPS-u?

Prezentowane na ubiegłorocznym Forum Liderów Banków Spółdzielczych raporty „O sytuacji w sektorze, funkcjonowaniu systemu IPS i postępie w tym zakresie” dowiodły , że spółdzielnie systemu ochrony w obu zrzeszeniach efektywnie spełniają statutowe zadania i potwierdzają słuszność obranej drogi, a raczej dróg, jako że każdy z podmiotów inaczej dochodził do finalnych lub tylko może etapowych rozwiązań. Czytaj więcej...Potrzeba dialogu

Ubiegłotygodniowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych, jakie odbyło się w Warszawie zostawiło pewien niedosyt. Znamienne hasło – Odważnie i rozważnie dyskusja o przyszłości polskiej bankowości lokalnej w dobie rewolucji technologicznej, dobrze oddaje dylematy środowiska. Czytaj więcej...


Redaktor naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Krajobraz po bitwie

Doroczne Forum Liderów Bankowości Spół­dzielczej, które przed nami, zwykle skłaniałoby do podejmowania w tym opracowaniu kwestii stano­wiących nie tyle odwzorowanie agendy merytorycz­nej najbliższego spotkania środowiska, ile nawią­zanie i rozwinięcie wszystkich tych kwestii, które ogniskują uwagę każdego banku spółdzielczego z osobna i sektora jako całości. Czytaj więcej...


Rewolucyjna idea Prezydenta

Wczorajsze wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy, odbiło się szerokim echem w mediach i do chwili obecnej nie milkną spekulacje co do intencji głowy państwa. Rzecz miała miejsce podczas tradycyjnie celebrowanych w Spale tzw. Dożynek Prezydenckich, którą to tradycję zapoczątkował w międzywojniu jeszcze profesor Ignacy Mościcki. Czytaj więcej...Nagrodzono wyróżniające się banki spółdzielcze 2017 wg miesięcznika “Nowoczesny Bank Spółdzielczy”

Kulminacyjnym punktem wieczornej sesji pierwszego dnia IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, w trakcie której nagrodzono laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycji 2017 miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”. Czytaj więcej...


Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Prognoza pogody

Grudzień to szczególny miesiąc. Perspektywa świąt Bożego Narodzenia, bliski koniec 2016 r., wreszcie jubileusze (w kończącym się roku obchodziliśmy dwa – ważne dla środowiska – a mianowicie 25-lecie Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych) skłaniają do bilansów i podsumowań. Czytaj więcej...


25-lecie ZBP i KZBS: Srebrny jubileusz i aktualne wyzwania

„Razem możemy więcej” – hasło obchodów 25-lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jednoznacznie wskazuje na konieczność współdziałania lokalnych instytucji finansowych. Zorganizowana w ramach jubileuszu konferencja, zatytułowana „Strategie rozwoju a wyzwania przyszłości. Misja i rola sektora banków spółdzielczych” stanowiła cenny przyczynek do dyskusji o perspektywach owej współpracy w niełatwych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Czytaj więcej...Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Zaufanie rękojmią rozwoju na miarę naszych marzeń

Powszechny deficyt zaufania (w wymiarze globalnym, lokalnym, europejskim i krajowym) to fakt tyleż brzemienny w skutki, ogarniające wszystkie bez mała obszary aktywności człowieka, w perspektywie jednostkowej i zbiorowości, co stający się z wolna normą, do której niebezpiecznie się przyzwyczailiśmy. Czytaj więcej...0