Artykuły autora: Miesięcznik Finansowy BANK

Rynek Finansowy: Koszty studiowania coraz wyższe Polski student nie zarabia więcej niż 2000 zł

Według tegorocznych prognoz Związku Banków Polskich, przeciętne miesięczne wydatki studenta uczącego się w dużym akademickim mieście przekroczą kwotę 2100 zł. Porównując tę sumę do wyliczeń z 2016 r., średnie miesięczne wydatki polskiego studenta wzrosną o ponad 500 zł. Połowa młodych Polaków deklaruje zarobki nie większe niż 2000 zł, a w ciągu 10 lat chcieliby zarabiać ponad 10 tys. zł na rękę. Jednocześnie 57% z nich ocenia swoją wiedzę o finansach jako raczej małą lub bardzo małą, a co czwarty student deklaruje, że w skali miesiąca nie oszczędza ani złotówki – to najważniejsze wnioski płynące z czwartej edycji raportu ZBP „Portfel Studenta”. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Pożyczki nam niestraszne

Konsekwentna poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych skutkuje rosnącą z roku na rok skłonnością Polaków do korzystania z finansowania bankowego. Ubiegły rok przyniósł rekordowe wyniki sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wysokokwotowych. Stabilny i pewny wzrost daje się zauważyć również w przypadku finansowania hipotecznego. Czytaj więcej...


Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Białe plamy w białej księdze

Biała lista VAT, czyli elektroniczny wykaz płatników tego podatku, nie jest wolny od poważnych uchybień – alarmują przedsiębiorcy, doradcy podatkowi i przedstawiciele sektora bankowego. Czasu na poprawę funkcjonowania uruchomionego z początkiem września br. instrumentu pozostało bardzo niewiele. Już od nowego roku przedsiębiorca, który wykona płatność na kwotę ponad 15 tys. zł na rachunek nieuwzględniony na liście, nie zaliczy tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Czytaj więcej...


Technologie: Wirtualizacja na miarę potrzeb banku spółdzielczego

Wirtualizacja infrastruktury teleinformatycznej to zjawisko coraz częściej spotykane we współczesnym biznesie. Usługi data center, oferowane przez wyspecjalizowane podmioty, pozwalają znacząco zredukować koszty funkcjonowania firmy oraz optymalnie zagospodarować własne zasoby ludzkie, sprzętowe i lokalowe. Korzyści te mogą mieć decydujące znaczenie dla niewielkich podmiotów, takich jak lokalne instytucje finansowe. Czytaj więcej...
Wydarzenia: Zdążyć przed klientem

Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni – tym prostym stwierdzeniem Henry Ford wykazał, że lider rynku musi wyprzedzać oczekiwania swych klientów i kształtować ich motywy zakupowe. Niemal sto lat później myśl tę powtórzył Steve Jobs. – Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im, czego chcą, zanim sami się na to zdecydują – zwykł mawiać założyciel Apple Czytaj więcej...


Wydarzenia: O społeczno-gospodarczej przyszłości Europy nie tylko w Krynicy…

Na początku września br. w Krynicy-Zdrój, w licznych panelach i debatach poświęconych najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi gospodarka europejska, swoje poglądy o aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej wymienili szefowie rządów i parlamentów, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów. W tym samym czasie, w położonym nieopodal Nowym Sączu, spotkali się ci, którzy w niedalekiej przyszłości mogą mieć wpływ na najważniejsze decyzje dla losów Starego Kontynentu Czytaj więcej...Edukacja: System finansowy w czasach populizmu

W ostatnich latach świat zachodni przeżywa prawdziwy renesans ruchów populistycznych. Jak ocenia Bloomberg Economics, blisko 70% PKB grupy G-20 wytwarzają państwa kierowane przez rządy autorytarne lub populistów, podczas gdy jeszcze w 2007 r. było to mniej niż 20%.1 Kryzys finansowy i liczne zawirowania geopolityczne wyniosły do władzy ludzi, których postulaty mogą zagrażać stabilności gospodarki, w tym systemu finansowego. Czytaj więcej...Rynek Finansowy. Gospodarka: Gospodarka Polski i Europy – najbliższe pięć lat

Analizując sytuację gospodarczą Unii Europejskiej w perspektywie kolejnych pięciu lat, można podejmować próby oceny kondycji, w jakiej gospodarka krajowa i polska bankowość będą się rozwijać na europejskim tle. Główne wskaźniki ekonomiczne, takie jak poziom inflacji, bezrobocie czy też wartość PKB pozwalają nakreślić możliwe scenariusze i kierunki rozwoju poszczególnych krajów europejskich. Czytaj więcej...

Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Pieniądz musi kosztować

Obrót gotówkowy kosztuje, i to wcale niemałe pieniądze. Według analiz Narodowego Banku Polskiego to 1,34% PKB, czyli ponad 24 mld zł. I chociaż gotówka praktycznie na całym świecie stanowi malejącą część płatności, to koszty jej obsługi rosną. Mimo dynamicznie zwiększającego się zainteresowania bezgotówkowymi formami płatności analitycy nie mają wątpliwości – monety i banknoty nie znikną tak szybko. Czytaj więcej...

Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Pieniądze nie tylko ze ściany

Dogodna lokalizacja bankomatów oraz wpłato-bankomatów gwarantuje bezpieczny i łatwy dostęp do gotówki o dowolnej porze. Oprócz stałych lokalizacji, instaluje się również urządzenia sezonowe: latem przede wszystkim w miejscowościach nadmorskich oraz leżących na Warmii i Mazurach, zimą w najpopularniejszych ośrodkach narciarskich. Czytaj więcej...Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Trzeba być gotowym na nowych graczy i ich nowe modele biznesowe

Polski rynek obsługi gotówki można określić jako dojrzały i ustabilizowany. Niemniej jednak należy spodziewać się nowych graczy. Na rynku nie pojawili się jeszcze obecni globalni potentaci zajmujący się przeliczaniem gotówki – zauważa Andrzej Kawinski, Regional Sales Director, Giesecke+Devrient Currency Technology. Czytaj więcej...Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Czy potrzebny jest jednolity standard obsługi gotówki? Jeśli tak, to dlaczego i kto ma go wprowadzić?

Działania NBP zmierzają w stronę standaryzacji procesów obsługi gotówki. Jednym z elementów wspomagających i porządkujących jej obrót jest Zarządzenie Prezesa NBP 19/2016. Jego wprowadzenie w dużym stopniu wynikało ze zmieniającego się w Polsce modelu obrotu gotówkowego. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Konwoje wjeżdżają w epokę cyfrową

Rewolucja, jaką w ostatnich latach obserwujemy na rynku finansowym, nie ogranicza się tylko do obrotu elektronicznego. Również bardziej tradycyjne segmenty, takie jak obsługa gotówki, przeżywają dynamiczne przemiany technologiczne, prawne i organizacyjne. To niemałe wyzwania dla podmiotów specjalizujących się w konwojowaniu wartości pieniężnych. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Najlepsze rozwiązania w obsłudze gotówki w sieci Poczty Polskiej SA

Poczta Polska SA to nie tylko listy i paczki. Dodatkowym, choć wcale nie pobocznym segmentem biznesowym w PP SA jest obsługa obrotu gotówkowego. Za pośrednictwem listonoszy i placówek, Poczta Polska jest często jedynym źródłem gotówki dla wielu gospodarstw domowych, szczególnie w małych miejscowościach. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Pieniądz lepszy wypiera gorszy, czyli Kopernik a rebours

Śmierć przez spalenie na stosie – tak surową karę za podrabianie znaków pieniężnych przewidywał uchwalony w 1588 r. Trzeci Statut Litewski. Dziś sprawcom nie grożą już tak drakońskie sankcje, a jednak fałszerski proceder ma charakter marginalny i należy do najrzadziej popełnianych przestępstw. Czytaj więcej...
Bank i Klient. Oszustwa: Oszukańcze transakcje pod lupą

Gang sieciowych oszustów zrealizował przelewy z cudzych rachunków z użyciem przechwyconych danych uwierzytelniających. Jakie obowiązki ciążą w takich przypadkach na bankach oraz innych dostawcach usług płatniczych? Jak powinien zachować się poszkodowany? Problematyka nieautoryzowanych transakcji stanowi temat raportu, zaprezentowanego niedawno przez Rzecznika Finansowego. Czytaj więcej...


Bank i Klient. Regulacje: Zatory płatnicze blokują rozwój firm

Zatory płatnicze są ogromnym problemem naszej gospodarki. Szczególnie boleśnie dają się we znaki małym i średnim przedsiębiorstwom. Wiele z nich przez brak terminowych płatności samo staje się kolejnym dłużnikiem w łańcuchu zatorów, a zdecydowana większość przedsiębiorców nie patrzy w przyszłość z optymizmem. Rząd postanowił zająć się problemem, pracując nad regulacjami, które mają zapobiec powstawaniu zatorów płatniczych. Czytaj więcej...


Bank i Klient. Wierzytelności: Eliminowanie zatorów płatniczych

Bezkarność przedsiębiorców, uchylających się od spłaty należności wobec kontrahentów i podwykonawców, już niebawem dobiegnie końca. Od 1 stycznia 2020 r. stosowanie tego typu praktyk skutkować może nie tylko odsetkami ustawowymi, ale również nałożeniem przez UOKiK wysokiej kary pieniężnej. Czy nowe przepisy okażą się skutecznym sposobem na wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie zatorów płatniczych? Czytaj więcej...


Bank i Klient. Podatek u źródła: Nowe zasady odroczone

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, zwany w skrócie WHT (od angielskiej nazwy Witholding Tax), pobierany przez płatników od niektórych dochodów, m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych. W Polsce pobierają go ci, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w naszym kraju. Czytaj więcej...


Bank i Klient. Legislacja: Próg istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego

W rachunku wymogów kapitałowych, określonych w rozporządzeniu CRR, znaczącą rolę przy szacowaniu ryzyka kredytowego spełnia odpowiednia identyfikacja przeterminowanego zobowiązania kredytowego. Służy ona do stwierdzenia stanu niewykonania zobowiązania i w konsekwencji wpływa na poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego oraz poziom oczekiwanych strat. Czytaj więcej...


Bank i Klient. AMRON-SARFiN: Niespodziewany wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

W II kw. 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny wynik notowany był ostatnio w 2008 r. Bardzo wysoka okazała się także liczba nowych umów o kredyt mieszkaniowy – 59 tys. Na rynku mieszkaniowym również odnotowano wzrosty – więcej wydanych pozwoleń, więcej rozpoczętych budów i zbliżona do poprzedniego kwartału liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Kolejny kwartał z rzędu rosły ceny transakcyjne nieruchomości oraz ceny najmu, co zaobserwowano na niemal wszystkich głównych rynkach. Czytaj więcej...Bank i Klient. Kredytobiorcy: Internauci rzetelniej spłacają zobowiązania

Coraz więcej Polaków ma problemy ze spłacaniem długów. Z jednej strony jest to następstwo zmian w mentalności, z drugiej – coraz bardziej negatywnego stosunku naszych rodaków do regulowania tego typu zobowiązań. Dotyczy to klientów kredytowych i pożyczkowych jako ogółu, jednak tendencji tej nie poddają się klienci pożyczek online. Czytaj więcej...


Bank i Klient. BIK SA: „Pakiet: Wpisz i Odzyskaj” – narzędzie wspierające banki w odzyskiwaniu należności

W ciągu trzech ostatnich lat[1] liczba osób fizycznych niespłacających w terminie swoich zobowiązań wzrosła o 30%, a kwota zaległości zwiększyła się o 67%. Liczba niesolidnych dłużników sięga już blisko 2,8 mln, zaś ich zadłużenie opiewa na łączną wartość 76 mld zł. Problem braku spłaty zobowiązań dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w tym również sektora finansowego. W sierpniu br. Grupa BIK uruchomiła rozwiązanie, które dzięki uproszczeniu procesu ujawnienia informacji o przeterminowanych zobowiązaniach w BIG InfoMonitor, wesprze banki w procesie odzyskiwania należności od klientów indywidulanych. Czytaj więcej...Bank i Klient. CSR: Liczą się nie tylko pieniądze

Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się w ciągu minionych kilkunastu lat bardzo ważnym elementem działalności firm. Również banki – jako instytucje zaufania publicznego – coraz częściej podejmują działania w tym zakresie, a o swoich projektach informują opinię publiczną. Pierwszy „bankowy” raport CSR powstał w roku 2005 i opublikował go Bank BPH. Czytaj więcej...

Edukacja. Czy Potrzebna?: Spór o edukację finansową

Trzydzieści lat temu, pod wpływem gwałtownie zwiększonej podaży petrodolarów wybuchł kryzys nadmiernego zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej, dwadzieścia lat temu pod wpływem obaw o wybuch wojny domowej w Brazylii umocnił się dolar amerykański, co doprowadziło do kryzysu bankowego w Azji Południowo-Wschodniej, dziesięć lat temu pękła bańka cenowa na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych. Czytaj więcej...


Strona 1 z 1512345...10...Ostatnia »
0