Asseco BooX, skok do świata cyfrowego nie tylko dla banków

Multimedia

O nowym rozwiązaniu dla polskich i zagranicznych podmiotów, które szybko chcą oferować usługi finansowe w świecie cyfrowym mówi Tomasz Blicharz, BooX Product Marketer, Asseco Poland.

O nowym rozwiązaniu dla polskich i zagranicznych podmiotów, które szybko chcą oferować usługi finansowe w świecie cyfrowym mówi Tomasz Blicharz, BooX Product Marketer, Asseco Poland.

Tomasz Blicharz: Wspólna platforma informatyczna banków spółdzielczych jest jednym z projektów, realizowanych przy pomocy i na podstawie platformy #BooX @asseco_pl

Robert Lidke: Czym jest Asseco BooX?

Tomasz Blicharz: Asseco BooX jest kompletnym bankiem. Możemy traktować go jako bank, który można otworzyć, wyjąć, przetestować, używać jako platformę testową. Tych emanacji Asseco BooX jako platformy bankowej może być wiele. Mało tego, można stosować go nie tylko dla banków. Różne platformy e-handlu mogą zastosować nasz BooX jako platformę  do uruchamiania produktów finansowych.

Czyli Asseco BooX załatwia sprawy związane z obowiązkami regulacyjnymi, raportowaniem, sprawozdaniami dla NBP, KNF, i jednocześnie obsługuje klientów?

‒ Taki był cel, żeby oprogramowanie, procesy, wszystko co stanowi tę platformę, nadążało za zmianami rynkowymi, nie tylko regulacyjnymi, ale też biznesowymi. Więc zmiany i nadążność są realizowane po stronie regulacyjnej, ale też po stronie konsumenta. Cały czas nadążamy za potrzebami konsumenta, oferując mu różne kanały dystrybucji, różne formy procesów biznesowych, które są zaszyte w bankowość internetową, w bankowość mobilną.

Czyli tak: regulacje, zdolność do obsługi rynku wewnętrznego międzybankowego, wyjście do klienta, kanały dystrybucji, oferowanie produktów, fabryka produktów i wszelkiego rodzaju procesy operacyjne i biznesowe po stronie klienta – to załatwia Asseco BooX.

Jak się ma Asseco BooX do tego rozwiązania, które zostało wprowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie, w ostatnich dniach?

‒  Wspólna platforma informatyczna banków spółdzielczych jest jednym z projektów, realizowanych przy pomocy i na podstawie platformy BooX, Asseco Bank out of the Box. Jest to emanacja, projekt, który powstał przy założeniach i przy pomocy wszystkich struktur, które zdefiniowaliśmy, oprogramowania które jest uruchamiane w ramach koncepcji Bank out of the Box.

To rozwiązanie jest dla różnych instytucji finansowych w Polsce. Czy także dla sektora ubezpieczeniowego?

‒ Także dla sektora ubezpieczeniowego, dla każdego, kto zamierza uruchomić usługi finansowe, nie tylko te ograniczone licencją bankową,  takich jak kredyt-depozyt, ale chociażby pożyczki. Jest to idealny produkt dla platform e-handlu, dla ubezpieczycieli, którzy zamierzają oferować produkty bankowe, Bancassurance, czy usługi we wszelkiego tego typu modelach biznesowych.

Jakie są możliwości eksportowe tego rozwiązania?

‒ Możliwości eksportowe polegają głownie na pokonaniu ograniczeń związanych z obszarami regulacyjnymi, to compliance, zarządzanie ryzykiem. Obserwujemy aktualnie kilka rynków. Pierwszym regionem ekspansji BooX-a jest region niemieckojęzyczny. Nowo powołana firma Adesso banking solutions GmbH  będzie używała platformy BooX jako fundamentu do budowy poszczególnych banków niemieckiego systemu bankowego. Żeby sprostać tym zadaniom musimy oczywiście dostosować system do panujących tam regulacji.

Co się może zmienić na polskim rynku finansowym po pojawieniu się tego produktu, czy podobnych produktów banków w pudełku?

‒ Na polskim rynku finansowym z reguły i najszybciej zmieniają się wymagania konsumentów. I to zarówno instytucje finansowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, ale również platformy e-handlu będą musiały szybko i sprawnie zareagować na te zmieniające się preferencje, i dostarczyć taki produkt, który w naturalny sposób odpowiada wymogom konsumenta.

I to, co się może zmienić, to zmiana formuły współpracy banków, instytucji finansowych z rynkiem pośredników i ze sposobem zaspokajania potrzeb konsumentów.

Takich zmian oczekujemy i sądzimy, że budowa testu biznesowego, budowa testu operacyjnego, procesowego w oparciu o Asseco BooX znacznie skróci proces poznania potrzeb klienta i zaoferowania prawidłowego produktu, który w 100% te potrzeby zaspokoi.

A czy nie będzie tak, że te instytucje, które nie przestawią się na cyfrowe działanie, nie będą korzystały z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, to w wyniku pojawienia się takich właśnie ofert po prostu znikną z rynku?

‒ Znikną albo dostaną nowa szansę. Bo ta idea cyfrowości, zbudowania koncepcji cyfrowego konsumenta, opakowania go cyfrowymi kanałami, eliminację tego, co dotychczas stanowiło ograniczenie ‒ to szansa dla firm, które muszą pokonać, czy przeskoczyć barierę technologiczną, barierę wejścia do segmentu firm, które działają efektywnie. I to jest szansa dla tego typu organizacji.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: