Asseco dla ochrony granic UE

Finanse i gospodarka

Asseco podpisało dwie umowy ramowe z agencją Frontex, która odpowiada za bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej. Celem projektów jest tworzenie produktów do ochrony unijnej granicy lądowej oraz morskiej. Asseco współpracuje z Frontexem od 2007 r.

W wyniku dwóch wygranych przetargów Asseco zawarło z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) umowy na produkcję oprogramowania oraz dostawę usług z zakresu administrowania systemami oraz utrzymania infrastruktury. Frontex będzie kierował swoje zamówienia, w formie przetargów ograniczonych, tylko do firm objętych umową ramową. Kontrakt został podpisany na okres 2 lat z dwukrotną możliwością przedłużenia o 1 rok.

W obecnej sytuacji politycznej sprawne funkcjonowanie agencji Frontex nabiera jeszcze większego znaczenia – powiedział Zdzisław Wiater, Z-ca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej. Kluczowe jest, aby oprogramowanie oraz infrastruktura informatyczna wykorzystywana przez agencję były zaawansowane technologicznie i spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa – dodał.

Asseco współpracuje z Frontexem od 8 lat. W tym czasie zrealizowało trzy różne projekty związane z informatyzacją organizacji. Jednym z nich było stworzenie symulatora określającego prawdopodobną pozycję statku na podstawie warunków pogodowych i jego danych technicznych. System pomaga obecnie w ustaleniu położenia, np. zaginionych jednostek.

Agencja Frontex koordynuje współpracę pomiędzy państwami członkowskimi m.in. w zakresie zarządzania granicami Unii Europejskiej. Dodatkowo wspomaga je w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych.

Źródło: Asseco

 
Udostępnij artykuł: