Asseco zainteresowane przejęciem Unizeto Technologies

Finanse i gospodarka

W odpowiedzi na aktywne działania Zarządu spółki Unizeto Technologies, mające na celu pozyskanie inwestora strategicznego, który objąłby pakiet kontrolny spółki i zapewnił jej dalszy rozwój, Asseco Poland wyraziło zainteresowanie nabyciem 100% akcji szczecińskiego integratora.

W odpowiedzi na aktywne działania Zarządu spółki Unizeto Technologies, mające na celu pozyskanie inwestora strategicznego, który objąłby pakiet kontrolny spółki i zapewnił jej dalszy rozwój, Asseco Poland wyraziło zainteresowanie nabyciem 100% akcji szczecińskiego integratora.

W ramach Grupy Asseco działają już między innymi ZETO Bydgoszcz oraz ZETO Łódź, a nabycie Unizeto Technologies przez spółkę zależną Asseco Poland - Asseco Systems, byłoby kolejnym krokiem w rozbudowie ogólnopolskiej spółki integracyjnej, opierającej się na zasobach dawnych zakładów regionalnych ZETO.

Zarząd Asseco Poland podpisał 8 grudnia br. list intencyjny z czterema wiodącymi akcjonariuszami Unizeto Technologies, którzy posiadają 50,92% udziałów w Spółce i planuje porozumieć się z pozostałymi. Wartość akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Unizeto wyceniono w transakcji na kwotę 22,4 mln zł.

Zamknięcie transakcji uzależnione jest od kilku czynników, w tym między innymi zgody ponad 75% udziałowców Spółki na zbycie akcji, uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na ich nabycie oraz wyników prowadzonego due diligence. Jeżeli transakcja doszłaby do skutku, mogłaby być sfinalizowana w I kwartale 2015 roku.

Źródło: Asseco

Udostępnij artykuł: