Assistance domowy i usługi concierge dla posiadaczy kart Diners Club PREMIUM

Finanse i gospodarka

Europ Assistance Polska wraz Diners Club Polska opracowały program usług assistance dodawany nieodpłatnie do kart Diners Club PREMIUM. Zakres świadczeń gwarantuje pomoc w miejscu zamieszkania, a także dostęp do szerokiego zakresu usług concierge.

Europ Assistance Polska wraz Diners Club Polska opracowały program usług assistance dodawany nieodpłatnie do kart Diners Club PREMIUM. Zakres świadczeń gwarantuje pomoc w miejscu zamieszkania, a także dostęp do szerokiego zakresu usług concierge.

Posiadacze kart Diners Club PREMIUM objęci zostali nieodpłatnymi usługami assistance domowego. W razie uszkodzenia mienia w miejscu zamieszkania na skutek kradzieży, włamania, pożaru lub zalania, klienci skorzystać mogą ze specjalistycznej pomocy, a także dozoru, transportu lub przechowania mienia. Dodatkowo, ochroną objęci są członkowie rodziny, którzy skorzystać mogą z organizacji i pokrycia kosztów transportu lub zakwaterowania w hotelu, w sytuacji wyżej wymienionych zdarzeń.

Gdy zostanie uszkodzony lub zatrzaśnięty zamek, Posiadacze kart Diners Club PREMIUM mogą skorzystać z interwencji ślusarza. Ochroną objęty został również sprzęt RTV/AGD/PC. W razie jego uszkodzenia, Europ Assistance Polska zorganizuje i pokryje koszty naprawy (bez części zamiennych).

Posiadacze Diners Club PREMIUM mają do dyspozycji szeroki zakres usług concierge, dostępnych całodobowo z każdego miejsca na świecie. Usługi te polegają na nieodpłatnej organizacji różnych świadczeń, wedle życzenia klienta i dotyczyć mogą: spędzania wolnego czasu, pasji i hobby, podróży, organizacji spotkań i przyjęć, dbania o zdrowie i urodę, kreowania wizerunku i wielu innych dziedzin.


Specjaliści ds. Concierge będą również przygotowywać dopasowane do indywidualnych potrzeb zestawienia wydarzeń kulturalnych i sportowych i przesyłać je na wskazany przez klienta adres w umówionym z nim czasie. Dzięki temu, klienci będą mieli zawsze dostęp do najświeższych informacji, a także będą mogli skorzystać od razu z rezerwacji biletów na wybrane wydarzenia.

Źródło: Grupa Europ Assistance

Udostępnij artykuł: