Ataki cybernetyczne i kryzysy finansowe wśród największych zagrożeń dla firm

Firma

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez World Economic Forum, kryzysy finansowe stanowią największe zagrożenie dla biznesu. Ataki cybernetyczne nazwano zaś najpoważniejszym ryzykiem dla firm działających w Europie i Ameryce Północnej.

Cyfrowa kłódla i dane
Cyberbezpieczeństwo Fot. stock.adobe.com/deepagopi2011

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez World Economic Forum, kryzysy finansowe stanowią największe zagrożenie dla biznesu. Ataki cybernetyczne nazwano zaś najpoważniejszym ryzykiem dla firm działających w Europie i Ameryce Północnej.

Ataki cybernetyczne i kryzysy finansowe zagrożeniem dla #biznes #firmy

Problemy gospodarcze znalazły się wśród kluczowych obaw kadry zarządzającej reprezentującej różne regiony świata - wynika z najnowszego raportu World Economic Forum, Regional Risks for Doing Business 2019. Blisko 13 000 menedżerów z ponad 130 krajów uznało kryzysy finansowe za główne zagrożenie dla działalności gospodarczej w skali globalnej.Trzy z pięciu największych ryzyk dotyczą aspektów gospodarczych, wśród nich bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie, które znalazło się na 3. miejscu w rankingu oraz gwałtowny wzrost cen za energię, które sklasyfikowano pozycję niżej. Powyższe ryzyka mają silny związek z napięciami społecznymi i przyczyniają się do załamania krajowych systemów rządzenia (miejsce 5.) oraz do głębokiej niestabilności społecznej (miejsce 6.). Jak wykazano w raporcie, ataki cybernetyczne po raz drugi z rzędu zyskały miano drugiego, co do wielkości wyzwania dla kadry zarządzającej największych firm na kontynencie europejskim i północnoamerykańskim. Podkreśla się przy tym coraz bardziej wyszukany charakter oraz rosnącą liczbę tego typu ataków.

Obawy budzą ryzyka środowiskowe

Ryzyka środowiskowe budzą największe obawy w krajach Azji Południowej, Wschodniej i Pacyfiku. Regiony te doświadczyły katastrofalnych w skutkach klęsk żywiołowych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyzwania społeczne stanowią z kolei poważne zagrożenie w regionie Eurazji, dotkniętej spowolnieniem gospodarczym oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, gdzie rządy nadal zmagają się z problemami świadczenia pomocy społecznej obywatelom.W krajach Bliskiego Wschodu i Afryce Północnej mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen za energię, który przyczynia się do ciągłej zmienności stawek i produkcji. Jednocześnie w regionie Afryki Subsaharyjskiej bezrobocie wśród młodych osób przekracza ponad 13%, co wzbudza niepokój, co do niezdolności tamtejszych gospodarek do tworzenia nowych miejsc pracy. Współpraca międzynarodowa nadal pozostaje najskuteczniejszym narzędziem przeciwdziałania różnym zagrożeniom, niemniej jak podkreśla raport, wciąż pozostają obszary wymagające współdziałania regionów.

 

Niebezpieczeństwo zależności firm od technologii 

W czasach, w których globalny wzrost gospodarczy wydaje się bardzo kruchy, liderzy biznesu są wyraźnie zaniepokojeni finansową odpornością rządów. Tymczasem ataki cybernetyczne pozostają kluczowym zagrożeniem ze względu na ich szybką ewolucję i coraz bardziej destrukcyjne możliwości - zauważa Emilio Granados-Franco, Head of Global Risks and Geopolitical Agenda w World Economic Forum. Analizując ryzyko na poziomie regionalnym, dostrzegamy także różne, powiązane ze sobą czynniki kształtujące zróżnicowany krajobraz ryzyk. Tylko poprzez zintegrowane podejście do zagrożeń gospodarczych, społecznych, technologicznych czy środowiskowych, interesariusze mogą budować prawdziwą odporność na ryzyka - dodaje.Cyberbezpieczeństwo to wciąż jedne z najbardziej niepokojących ryzyk dla liderów biznesu w zaawansowanych gospodarkach, a rosnąca zależność wielu firm od technologii tylko to potęguje. W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej i rosnących obaw gospodarczych, kadra zarządzająca stoi przed szerokim wachlarzem potencjalnych zagrożeń. Liderzy biznesu powinni dokonać ponownej oceny własnego postrzegania globalnych ryzyk oraz dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić odporność firmy na występujące zagrożenia - podkreśla John Drzik, President of Global Risk and Digital w Marsh.Istnieje realne zagrożenie egzystencjonalne dla firm na całym świecie. Liderzy biznesu obawiają się, że rządy mają zbyt duże długi, aby móc pozwolić sobie na środki, które pomogłyby uniknąć recesji. Ponadto, postrzegają oni ataki cybernetyczne za główne zagrożenie w 16 gospodarkach reprezentujących 40% światowego PKB. Jednocześnie firmy nie dostrzegają wpływu zmian klimatycznych w kolejnych dekadach. Wspomniane zagrożenia wymagają natychmiastowej reakcji i działania - zauważa Eugenie Molyneux, Chief Risk Officer Commercial Insurance w Zurich Insurance Group.
Źródło: Marsh
Udostępnij artykuł: