Atradius – Barometr Praktyk Płatniczych

Raporty

Blisko 50 proc. faktur pozostaje przeterminowanych w krajach obu Ameryk – wynika z najnowszego Barometru Praktyk Płatniczych opublikowanego przez Atradius. Zdaniem analityków, niepewność związana z nową administracją Trumpa wraz z renegocjacją NAFTA i innymi wyzwaniami politycznymi mogą być powodami, dla których w 2017 respondenci z obu Ameryk są bardziej zdecydowani, by chronić swoje przedsiębiorstwa przed zagrożeniami wynikającymi z protekcjonizmu USA. Oprócz tego średnio 40 proc. respondentów przewiduje zwiększenie wskaźnika DSO (ang. days sales outstanding).

Blisko 50 proc. faktur pozostaje przeterminowanych w krajach obu Ameryk – wynika z najnowszego Barometru Praktyk Płatniczych opublikowanego przez Atradius. Zdaniem analityków, niepewność związana z nową administracją Trumpa wraz z renegocjacją NAFTA i innymi wyzwaniami politycznymi mogą być powodami, dla których w 2017 respondenci z obu Ameryk są bardziej zdecydowani, by chronić swoje przedsiębiorstwa przed zagrożeniami wynikającymi z protekcjonizmu USA. Oprócz tego średnio 40 proc. respondentów przewiduje zwiększenie wskaźnika DSO (ang. days sales outstanding).

Tegoroczna – wrześniowa edycja Atradius Payment Practices Barometer, objęła badaniem przedsiębiorców z Brazylii, Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Pokazuje ona, że 93 proc. respondentów z tych krajów doświadczyło w ciągu ostatniego roku opóźnienia w płatnościach od swoich odbiorców (wynik adekwatnego badania w Europie: 90 proc.). Jak wynika z badania, blisko połowa ankietowanych firm obawia się znacznego pogorszenia wskaźnika DSO w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Ponad 25 proc. należności w obrocie krajowym B2B w Brazylii, Kanadzie, Meksyku i w Stanach Zjednoczonych pozostaje niezapłaconych przez więcej niż 90 dni po terminie płatności. Z powodu opóźnionych płatności przez odbiorców, 35 proc. badanych przedsiębiorstw opóźniało się z płatnościami względem swoich dostawców lub podejmowało dodatkowe działania w celu uniknięcia poważnych zakłóceń płynności finansowej w swojej firmie.

Badanie wykazało także, że 1,5 proc. wierzytelności w obrocie krajowym i 0,6 proc. w obrocie zagranicznym ulega umorzeniu z powodu nieściągalności, co najbardziej dotyka przedsiębiorców z Meksyku i Brazylii. Dla 50 proc. respondentów z obu kontynentów amerykańskich, umorzenia wierzytelności spowodowane są najczęściej przez bankructwo lub zakończenie prowadzenia biznesu przez ich kontrahentów – te powody podaje ponad połowa respondentów w Brazylii. Oprócz tego wskazane zostały przyczyny takie jak: wierzytelność zbyt długo przeterminowana (35 proc. respondentów), nieskuteczne próby windykacji (34 proc.), czy brak kontaktu z odbiorcą (33 proc.).– Niepewność w gospodarce światowej zależy nie tylko od prowadzonej polityki handlowej, ale także od samego środowiska biznesowego. Rezultaty badania jasno wskazują, że w obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa zaniepokojone są wpływem opóźnień w płatnościach na ich płynność finansową. Dlatego też kluczowe jest skupienie się na zarządzaniu należnościami i ubezpieczeniu kredytu kupieckiego, aby uniknąć zakłóceń przepływu środków pieniężnych oraz efektu zerwania całego łańcucha dostaw – powiedział David Huey, dyrektor regionalny w Atradius dla krajów NAFTA.

Ten oraz pozostałe raporty Atradius dostępne są na stronie internetowej https://atradius.pl/.

Atradius

Udostępnij artykuł: