Atradius podpowiada na co zwracać uwagę współpracując z czeskimi firmami

Finanse i gospodarka

Atradius w nowym raporcie "Trading successfully with" podpowiada na co zwrócić uwagę chcąc skorzystać na potencjale wzrostu gospodarki naszego południowego sąsiada. Jak wynika bowiem z prognoz, czeska gospodarka osiągnie coraz wyższą dynamikę wzrostu, m.in. dzięki coraz lepszej kondycji gospodarek europejskich. Poprawiają się również nastroje konsumentów oraz przedsiębiorców.

Atradius w nowym raporcie "Trading successfully with" podpowiada na co zwrócić uwagę chcąc skorzystać na potencjale wzrostu gospodarki naszego południowego sąsiada. Jak wynika bowiem z prognoz, czeska gospodarka osiągnie coraz wyższą dynamikę wzrostu, m.in. dzięki coraz lepszej kondycji gospodarek europejskich. Poprawiają się również nastroje konsumentów oraz przedsiębiorców.

Eksporterzy szukający potencjalnie dochodowego rynku w sercu Europy, z odradzającą się gospodarką, upodobaniem do szerokiego asortymentu produktów i wiedzy z zagranicy, mogliby postąpić nieroztropnie, nie biorąc Republiki Czeskiej pod uwagę.

"Aksamitna rewolucja" z 1989 roku zapoczątkowała w ówczesnej Czechosłowacji przejście od powojennych rządów komunistycznych do demokracji, a tzw. "aksamitny rozwód" doprowadził do utworzenia niezależnych państw Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.

Dziś Republika Czeska jest stabilną gospodarką rynkową o mocnym ratingu kredytowym wystawionym przez czołowe agencje ratingowe: stabilność AA- w agencji Standard and Poor’s, A1 w agencji Moody’s oraz A+ w agencji Fitch. Chociaż Czechom udało się przejść przez globalny kryzys kredytowy z lat 2008 i 2009 względnie bez uszczerbku, to jednak w latach 2012 i 2013 kraj ten został dotknięty recesją, m.in. ze względu na spadek popytu u europejskich partnerów i niższy poziom eksportu.

Źródło: Atradius

Udostępnij artykuł: