Atradius prognozuje wzrost gospodarczy

Artykuły / Raporty

Firma Atradius opublikowała właśnie raport dotyczący Ameryki Północnej, zawierający szczegółowe analizy – w tym prognozy na 2018 r. – kondycji gospodarczej Kanady, Kostaryki, Meksyku, Panamy i USA. Zdaniem analityków, chociaż obawy o gwałtowny wzrost protekcjonizmu zainicjowanego przez Stany Zjednoczone ustąpiły, polityka handlowa obecnej administracji nadal obarczona jest sporym ryzykiem dla partnerów handlowych, a także dla gospodarki USA.

Firma Atradius opublikowała właśnie raport dotyczący Ameryki Północnej, zawierający szczegółowe analizy – w tym prognozy na 2018 r. – kondycji gospodarczej Kanady, Kostaryki, Meksyku, Panamy i USA. Zdaniem analityków, chociaż obawy o gwałtowny wzrost protekcjonizmu zainicjowanego przez Stany Zjednoczone ustąpiły, polityka handlowa obecnej administracji nadal obarczona jest sporym ryzykiem dla partnerów handlowych, a także dla gospodarki USA.

Obawy związane z gwałtownym wzrostem protekcjonizmu zainicjowanego przez USA nieco się zmniejszyły. Do tej pory nie wystąpiły radykalne zmiany w polityce gospodarczej Stanów Zjednoczonych, ponieważ w dużej mierze spodziewano się wyjścia z planowanego TPP i załamania negocjacji TTIP, nie zmieniając obecnych reżimów handlowych. Jednak realizowana polityka handlowa administracji USA pozostaje zagrożeniem, nie tylko dla partnerów handlowych, ale także dla samej gospodarki amerykańskiej – komentuje #ArkadiuszTaraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w #Atradius.

Po znaczących wzrostach w latach 2008 i 2009 liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych systematycznie maleje. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez sądy w USA, liczba wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstw złożonych w sądach federalnych spadła o 2,5 proc. rok do roku w 2016 r. do ponad 24 tys. przypadków. Ponadto wstępne liczby wskazują na 4 proc. spadek w 2017 r. ze względu na dobrą sytuację gospodarczą.W 2018 r. prognozowany jest skromniejszy spadek liczby niewypłacalności – o 2 proc. – ale w dalszym ciągu istnieje spora niepewność w tym względzie. Na przykład renegocjacje umów NAFTA mogą mieć poważne konsekwencje dla amerykańskich przedsiębiorstw ze względu na niższe inwestycje w oparciu o powszechną obawę wystąpienia nowych przeszkód w prowadzeniu ich działalności. Jednocześnie szybsze niż prognozowane zacieśnienie polityki pieniężnej również może negatywnie wpłynąć na bilanse przedsiębiorstw.

Po wzroście PKB w 2016 r. o zaledwie 1,5 proc., wzrost gospodarczy w 2017 r. wyniósł około 2,2 proc. Głównymi czynnikami wzrostu była konsumpcja prywatna, ale także ożywienie w eksporcie dzięki silniejszemu popytowi zewnętrznemu. Także inwestycje ponownie wzrosły ze względu na umiarkowane ożywienie cen energii. Odbicie eksportu i inwestycji spowodowało szerszą ekspansję ekonomiczną niż w 2016 r. Eksport, inwestycje i konsumpcja prywatna powinny nadal rosnąć w 2018 r., wspierane przez niedawno zatwierdzoną kompleksową reformę podatkową. Analitycy Atradius prognozują, że wzrost gospodarczy przyspieszy do 2,5 proc. lub nawet więcej w 2018 roku.

Amerykańska Rezerwa Federalna ostrożnie podniosła stopę procentową o 0,25 proc. do 1,5 proc. podczas grudniowego posiedzenia w 2017 r. Wzrost ten był uzasadniony trwającym rozwojem amerykańskiego rynku pracy i oczekiwaną silną ekspansją gospodarczą w 2018 r. Oczekuje się, że System Rezerwy Federalnej kontynuować będzie stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej w 2018 r. (ogłoszono trzy dodatkowe podwyżki stóp w 2018 r.), to natomiast nie będzie miało znacznego wpływu na wzrost gospodarczy. Przewiduje się, że inflacja wzrośnie w sposób umiarkowany w 2018 r., o 2,2 proc., pozostawiając System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych z pewną swobodą w polityce pieniężnej. Przy kontynuacji planów, ważne jest, aby stworzyć narzędzia pieniężne niezbędne do ustabilizowania gospodarki USA w przypadku przyszłych spowolnień gospodarczych.– Obawy związane z gwałtownym wzrostem protekcjonizmu zainicjowanego przez USA nieco się zmniejszyły. Do tej pory nie wystąpiły radykalne zmiany w polityce gospodarczej Stanów Zjednoczonych, ponieważ w dużej mierze spodziewano się wyjścia z planowanego TPP i załamania negocjacji TTIP, nie zmieniając obecnych reżimów handlowych. Jednak realizowana polityka handlowa administracji USA pozostaje zagrożeniem, nie tylko dla partnerów handlowych, ale także dla samej gospodarki amerykańskiejkomentuje Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius. – Biorąc pod uwagę zależność niektórych dużych segmentów amerykańskich przedsiębiorstw od łańcuchów dostaw z Meksykiem, niepowodzenie trwających renegocjacji NAFTA i wycofanie się USA z umowy może poważnie wpłynąć na niektóre branże, np. motoryzacyjną.Spośród innych analizowanych krajów, najszybciej w tym roku rozwijać powinna się Panama. Zdaniem ekspertów kraj ten zawdzięczy wzrost na poziomie 5,4 proc. dzięki otwartej, wysoce zdywersyfikowanej i konkurencyjnej gospodarce. Główne wyzwania Panamy stanowią obecnie m.in. walka z korupcją i przestępczością.W raporcie zwrócono również szczególną uwagę na sposób renegocjacji umów Północnoamerykańskich o wolnym handlu (NAFTA) i ich prawdopodobnego wpływu na każdy kraj. Pełną treść raportu można znaleźć na stronie internetowej https://atradius.pl/.
Udostępnij artykuł: