Atrakcyjne ceny mieszkań koło stolicy

Nieruchomości

W powiecie piaseczyńskim w 2017 roku liczba mieszkań, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę, wzrosła o 56 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Piaseczno jest miastem powiatowym w województwie mazowieckim. Położone jest na południe od Warszawy, a odległość od centrum stolicy wynosi jedynie ok. 17 km.  Piaseczno zajmuje powierzchnię 16,22 km2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2016 roku w Piasecznie mieszkało 47 092 osób, liczba mieszkańców ciągle rośnie – od 2002 wzrosła o 13 362 osób.

Klaudia Jastrzębska
Młodszy Analityk Rynku Nieruchomości
Centrum AMRON

e-mail: klaudia.jastrzebska@amron.pl

www.amron.pl

W 2010 roku Piaseczno zostało uznane według magazynu Forbes za najbardziej atrakcyjne miasto dla biznesu. Największym atutem jest bliskość do stolicy, która działa jak magnes przyciągający inwestorów. Swoją siedzibę w Piasecznie ma wiele firm np.: Creotech Instruments, VIMEX, dr Irena Eris Laboratorium Kosmetyczne, Vipera Cosmetics. Dogodna lokalizacja oraz dobra dostępność komunikacyjna powoduje, że w Piasecznie powstaje dużo nowych inwestycji.

Rynek lokali mieszkalnych

W całym powiecie piaseczyńskim od 2013 r. co rok przybywa inwestycji mieszkaniowych. W 2017 roku liczba mieszkań, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę, wzrosła o 56% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 3 351 pozwoleń. Ze względu na coraz większą liczbę mieszkańców, wzrost odnotowuje również liczba mieszkań oddanych do użytkowania.

TABELA 1. LICZBA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA ORAZ WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2010 – 2017 W POWIECIE PIASECZYŃSKIM

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Rynek lokali mieszkalnych w Piasecznie się rozwija, powstaje coraz więcej budynków mieszkalnych. Średni poziom cen lokali mieszkalnych jest na zbliżonym poziomie, zarówno na rynku deweloperskim, jak i wtórnym. Na rynku pierwotnym ceny metra kwadratowego mieszkania na początku badanego okresu rosły, w latach 2012-2015 spadały, a od 2016 roku ponownie rosną i w 2017 roku średnia cena 1 m.kw. wyniosła ok. 5 500 zł. Podobnie zachowywały się ceny na rynku wtórnym: w okresie 2010 – 2011 można zaobserwować wzrost średnich cen, w latach 2012 – 2014 spadek. Trend wzrostowy na rynku wtórnym występuje od 2015 r. W 2017 roku  średnia cena 1 m. kw. mieszkań „z drugiej ręki” wyniosła ok. 5 300 zł.

WYKRES 1. ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ ZA 1 M. KW. W PIASECZNIE W LATACH 2010 – 2017 NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM

źródło: Centrum AMRON

Warto zwrócić uwagę, jaki procent transakcji dotyczy rynku pierwotnego, a jaki wtórnego w całkowitej liczbie sprzedanych mieszkań w Piasecznie. W latach 2012 – 2013 mieszkania z rynku pierwotnego stanowiły ponad połowę obrotu na rynku lokali mieszkalnych. W 2014 roku sprzedaż lokali z rynku deweloperskiego oraz lokali „ z drugiej ręki” była na tym samym poziomie. Natomiast od 2015 występuje odwrócenie zjawiska i większość sprzedawanych mieszkań stanowią mieszkania z rynku wtórnego. W 2017 roku jedynie 17% transakcji dotyczyło nieruchomości z rynku pierwotnego.

WYKRES 2. UDZIAŁ MIESZKAŃ Z RYNKU PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO W CAŁKOWITEJ LICZBIE SPRZEDANYCH MIESZKAŃ W LATACH 2010 – 2017 W PIASECZNIE

źródło: Centrum AMRON

Mapa 1 przedstawia rozkład przestrzenny cen transakcyjnych na rynku lokali mieszkalnych w Piasecznie w 2017 roku. Średnie ceny transakcyjne zostały przedstawione jako kartogramy, gdzie polem odniesienia jest obręb ewidencyjny. Sprzedaż najdroższych mieszkań została odnotowana w obrębach 38 i 53 (rejon ulic: Bema, Kniaziewicza, Mickiewicza, Poniatowskiego, Grochowskiego, Zagajnikowej), dla których średnia cena metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wynosi odpowiednio 6 235 zł/m.kw. oraz 6 489 zł/m.kw. Najtańsze mieszkania, których cena metra kwadratowego nie przekracza 5 000 zł, znajdują się w obrębach: 5, 15, 17, 19, 4.  Kolorem białym zostały oznaczone obręby ewidencyjne, dla których w 2017 roku nie odnotowano transakcji zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

MAPA 1. CENY TRANSAKCYJNE LOKALI MIESZKALNYCH (1 M. KW.) W PIASECZNIE W 2017 ROKU

źródło: Centrum AMRON

Struktura mieszkań nabywanych w latach 2010 – 2017 w Piasecznie ze względu na liczbę pokoi jest stabilna (wykres 3). Do najbardziej popularnych mieszkań w tym mieście należą mieszkania dwupokojowe – od 2010 roku ich sprzedaż jest corocznie największa. W 2017 roku mieszkania dwupokojowe stanowiły 52% łącznego obrotu. Na rynku piaseczyńskim popularne są również mieszkania trzypokojowe, natomiast najrzadziej kupowane są duże mieszkania (4 pokoje i więcej) oraz kawalerki.

WYKRES 3. UDZIAŁ MIESZKAŃ O RÓŻNEJ POWIERZCHNI W CAŁKOWITEJ LICZBIE SPRZEDANYCH MIESZKAŃ W LATACH 2010 – 2017 W PIASECZNIE

 

źródło: Centrum AMRON

 

Udostępnij artykuł: