Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski

Polecamy

Komentarze inwestorów polskich i zagranicznychJak wynika z opublikowanego w piątek raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), województwo śląskie jest najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionem w Polsce. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio województwo mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie i wielkopolskie.

Poziom atrakcyjności inwestycyjnej został określony na podstawie analizy m.in. zasobów i kosztów pracy, aktywności województw wobec inwestorów oraz poziomu infrastruktury gospodarczej. Raport Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011 to siódme z rzędu opracowanie, który ma na celu wykazanie różnic w zakresie zdolności poszczególnych województw, regionów i podregionów do przyciągania nowych inwestycji.

 • Wyraźnym liderem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej jest województwo śląskie, za którym plasuje się województwo mazowieckie i dolnośląskie. Najatrakcyjniejszym podregionem dla inwestycji o charakterze usługowym jest podregion warszawski, łódzki oraz katowicki. Najatrakcyjniejszy podregionem dla inwestycji o charakterze zaawansowanym technologicznie jest podregion warszawski, krakowski oraz poznański.
 • Jeśli chodzi o aktywność poszczególnych województw wobec inwestorów, zdecydowanymi liderami są województwa wielkopolskie, mazowieckie i dolnośląskie. Najwyższa w Polsce liczba ofert inwestycyjnych charakteryzuje województwo dolnośląskie. Jak przekonują przedstawiciele Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), te regiony i miasta, które zapewniają firmie dostęp do danych na temat rynku pracy, dostępnej powierzchni biurowej czy poziomu płac, a także pośredniczą w kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi, takimi jak uczelnie wyższe, Urzędy Pracy czy biura nieruchomości mają dużą szansę na przyciągnięcie kolejnych pracodawców. Według Jacka Levernesa, Wiceprezesa HP Global Business Services Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), Członka Zarządu HP Europe oraz Prezesa Zarządu ABSL, spójna samorządowa polityka inwestycyjna to przede wszystkim kompleksowa pomoc na każdym etapie procesu, od pierwszej wizyty, przez analizę mocnych i słabych stron lokalizacji po decyzję i uruchomienie działalności. Kluczowa jest nie tylko współpraca podczas realizacji projektu, ale również opieka poinwestycyjna.

  – Liczy się komunikatywność, szybki dostęp do informacji dotyczących infrastruktury, administracji, uczelni, specjalistów o określonych kompetencjach, zachęt inwestycyjnych czy prawa. Dedykowany do projektu zespół wsparcia tłumaczący lokalną specyfikę czy zawiłości biurokracji oraz decydenci otwarci na współpracę z biznesem to kluczowe parametry sukcesu. Wrocław to ma i właśnie tak buduje swoją pozycję i markę miasta będącego centrum nowoczesnych usług dla biznesu – dodaje Jacek Levernes (centrum usług HP znajduje się we Wrocławiu).

  – W sytuacji, kiedy samorządy składają firmom oferty o podobnych parametrach biznesowych, podstawą wyboru konkretnej lokalizacji mogą być czynniki takie jak nastawienie i stopień zaangażowania osób kontaktujących się z inwestorami, networking, klimat negocjacyjny czy po prostu ogólna atmosfera miasta i jego wizerunek. Ważne jest również, aby miasta rozwijały spójne i długofalowe strategie biznesowe oraz otwarcie komunikowały swoje atuty – wymienia Kinga Piecuch, Członek Zarządu Xerox Polska, z siedzibą w Warszawie.

 • Pod względem poziomu zasobów ludzkich i kosztów pracy liderami są zdecydowanie województwo śląskie i małopolskie. Jednak jak wskazują autorzy opracowania, to województwo małopolskie posiada najniższy deficyt wykwalifikowanych pracowników oraz najwyższą dostępność studentów. W kategorii podregionów, to Warszawa i Łódź wyróżniają się najbardziej pod względem szerokiej dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz absolwentów szkół wyższych.

  – To właśnie pracownicy – ich wykształcenie, umiejętności, chęć stałego rozwoju – stanowią o sile firm z naszej branży. Dążymy do pozyskania lub wykształcenia doskonałej kadry pracowniczej na każdym poziomie: wykonawczo-operacyjnym, kierowniczym i menedżerskim. Od codziennej pracy wszystkich pracowników, ich wytrwałości i dokładności, ale również innowacyjności, rozległej wiedzy i kompetencji zależy utrzymanie naszych klientów oraz pozyskiwanie nowych kontraktów. Dlatego firmy z naszej branży są tak aktywne na uczelniach wyższych, gdzie edukują potencjalnych pracowników czy wskazują im możliwe ścieżki rozwoju. Dodatkowo centra usług kładą ogromny nacisk na szkolenia i stałe kształcenie swoich pracowników – podsumowuje Agnieszka Jackowska, Dyrektor Zarządzająca Infosys BPO Poland z główną siedzibą w Łodzi.

  – Dla polskich firm czynniki istotne dla zagranicznych inwestorów takie jak wielkość miasta, międzynarodowe połączenia lotnicze czy szkoły dla cudzoziemców nie mają takiego znaczenia. Kluczowy jest dostęp do potencjalnych pracowników, ale również szeroko zakrojone wsparcie na etapie rozruchu projektu oraz pomoc przy rekrutacji, oferowana przez władze lokalne i miejscowe urzędy pracy. Z własnego doświadczenia wiemy, że władze mniejszych miast są bardzo zaangażowane w pozyskiwanie nowych inwestycji. Dla samorządów każde nowe miejsce pracy jest ważne, szczególnie w sytuacji, kiedy bezrobocie w regionie jest wyższe niż średnia krajowa oraz znacząco wyższe niż w wiodących polskich aglomeracjach. To daje wielką motywację w walce o projekty, również te na mniejszą skalę – podsumowuje Marcin Pankau, Prezes Zarządu Holicon, firmy z obszaru BPO, z główną siedzibą z Poznaniu.

 • Jeśli chodzi o poziom infrastruktury gospodarczej, województwami o dominującej pozycji w tym zakresie są województwo dolnośląskie, śląskie i mazowieckie. Z kolei najwyższy poziom rozwoju infrastruktury społecznej (działalność kulturalna, infrastruktura hotelowa, gastronomiczna itp) charakteryzuje województwo śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie.

Raport można pobrać tutaj.

Źródło: LinkLeaders

Udostępnij artykuł: