Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015

Finanse i gospodarka

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję poświęconą prezentacji wyników XI edycji badania pt.: "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015" przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, raport prezentuje kompleksową ocenę atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Na podstawie analizy kilkudziesięciu zmiennych, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego czy też aktywność w pozyskiwaniu inwestorów, raport odpowiada na pytanie, w których województwach i podregionach Polski istnieją najlepsze warunki do lokowania różnego typu inwestycji

Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2015 r.
w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie,
ul. J. Dąbrowskiego 56, w godzinach 11.00 – 14.00

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Udostępnij artykuł: