Audyt i doradztwo w instytucjach finansowych: Ciągły Audyt/ /Ciągły Monitoring

BANK 2013/07-08

Audyt wewnętrzny ewoluuje, podobnie jak ewoluują wymagania stawiane spółkom przez regulatorów, ich właścicieli, a w konsekwencji wymagania, jakie zarządy stawiają osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie określonego obszaru przedsiębiorstwa

Audyt wewnętrzny ewoluuje, podobnie jak ewoluują wymagania stawiane spółkom przez regulatorów, ich właścicieli, a w konsekwencji wymagania, jakie zarządy stawiają osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie określonego obszaru przedsiębiorstwa

Krzysztof Radziwon Partner,
Risk Consulting KPMG w Polsce

Fundamenty działania audytu wewnętrznego nie ulegają zmianom. Nadal nadrzędnym celem tej funkcji pozostaje niezależna ocena i doradztwo w zakresie funkcjonujących procesów biznesowych, jakości środowiska kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w organizacji. Podobnie niezmienne pozostają wytyczne wskazujące, że audyt wewnętrzny, planując swoje działania, powinien kierować się okresowo przeprowadzaną analizą ryzyka. Zmienia się otoczenie, w jakim on działa. Dotyczy to zarówno konkurencji na rynku, dostawców, klientów, regulatorów rynku czy też ustawodawców. Spektrum problemów i ryzyk z nimi związanych, nad jakimi powinien pochylić się audyt wewnętrzny jest bardzo szerokie. Natomiast zasoby ludzkie, jakimi dysponuje ta funkcja, typowo w okresie dekoniunktury, raczej nie ulegają zwiększeniu.

To, na co wskazywali obserwatorzy kryzysu z lat 2007-2009 to fakt, że często audytorzy wewnętrzni nadmiernie skupieni byli na aspektach operacyjnych funkcjonowania przedsiębiorstw, natomiast mniej czasu poświęcali zagadnieniom strategicznym i ryzkom związanym z tym obszarem. Kryzys ten, którego znakiem rozpoznawczym był upadek banku Lehmann Brothers, pokazał z całą siłą, że istotne są nie tylko drobiazgi, ale przede wszystkim całościowa ocena poziomu ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i racjonalna ocena możliwości firmy do radzenia sobie z tym ryzykiem. Nadchodzących problemów na poziomie ryzyk wbudowanych w poszczególne procesy nie było wyraźnie widać, natomiast uważni obserwatorzy widzieli nadchodzące problemy na poziomie ryzyk strategicznych. Wniosek jest taki, że skupiając się na szczegółach nie możemy zapomnieć o spoglądaniu na organizacje przez pryzmat ryzyk strategicznych.

Zgodnie z definicją audyt wewnętrzny powinien stosować zdyscyplinowane podejście do oceny i poprawy skuteczności zarządzania ryzykiem, kontrolą i nadzorem. Zatem jednym z naczelnych zadań stawianych przed audytem, a tym samym oczekiwań wobec audytu wewnętrznego, jest ostrzeganie przed nadchodzącymi zagrożeniami. Cel ten można jednak osiągnąć, dysponując odpowiednimi zasobami mającymi dość czasu i kompetencji, aby analizować warstwę strategiczną działania przedsiębiorstwa. Nie można ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: