Audyt i doradztwo: Zarządzanie ryzykiem w czasach kryzysu

BANK 2009/08-07

Straty idące w miliardy dolarów oraz upadek czy nacjonalizacja wieu banków globalnych pokazały, że nadszedł czas na krytyczne spojrzenie na podstawy zarządzania ryzykiem.

BOŻENA GRACZYK RZEGORZ PASKUDZKI

Według badań przeprowadzonych przez KPMG z tego roku 92 proc. instytucji już przeprowadziło lub wkrótce przeprowadzi całościowy przegląd podejścia do zarządzania ryzykiem. Kryzys ujawnił słabości obecnych metod, a jednocześnie uwypuklił różnice pomiędzy instytucjami, stosującymi różne podejścia do zarządzania ryzykiem.
Prawie ośmiu na dziesięciu uczestników badania przyznaje, że poszukuje bardziej skutecznych metod pomiaru oraz raportowania ryzyka. Może to być interpretowane jako przyznanie, że dotychczasowe podejścia niedostatecznie odzwierciedlały potencjalną ekspozycję na ryzyko. Nacisk zostanie położony na budowę podejść do testów warunków skrajnych, analiz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: