Aukcja obligacji skarbowych – nasze prognozy i oczekiwania

Finanse i gospodarka

.Ministerstwo Finansów wyemituje w czwartek obligacje skarbowe serii WZ0124, DS0725 i WS0428. Wartość podaży ustalono na 3-5 mld PLN; Spodziewamy się, że cena WZ0124 wyniesie 97,55 PLN, rentowność DS0725 zostanie ustalona na 2,28%, a WS0428 w okolicach 2,35%;

.Ministerstwo Finansów wyemituje w czwartek obligacje skarbowe serii WZ0124, DS0725 i WS0428. Wartość podaży ustalono na 3-5 mld PLN; Spodziewamy się, że cena WZ0124 wyniesie 97,55 PLN, rentowność DS0725 zostanie ustalona na 2,28%, a WS0428 w okolicach 2,35%;

  • Oczekujemy, że wartość całej czwartkowej emisji wyniesie blisko 5 mld PLN. Zakładamy, że papiery o stałym kuponach będą stanowiły dwie trzecie całej emisji;
  • Przy oczekiwanej przez nas cenie papierów WZ spread ponad WIBOR6M wyniesie około 30 pb;
  • W najbliższych tygodniach dostrzegamy potencjał dla spadku na krótkim końcu krzywej dochodowości, przy stabilniejszym dłuższym.

Raport specjalny Biuro Strategii Rynkowych - pobierz.

Dr Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski S.A.

Udostępnij artykuł: