Aukcja prac Jerzego Nowosielskiego

Finanse i gospodarka

Pierwsza w Polsce licytacja poświęcona wyłącznie twórczości tego artysty

Pierwsza w Polsce licytacja poświęcona wyłącznie twórczości tego artysty

Dom aukcyjny DESA Unicum organizuje aukcję prac jednego z klasyków polskiej sztuki XX wieku - Jerzego Nowosielskiego. Będzie to bezprecedensowe wydarzenie na rynku sztuki: licytacja dedykowana jednemu twórcy o tak wysokiej randze artystycznej i ugruntowanej pozycji na rynku sztuki. 7 marca pod młotek pójdą dwadzieścia dwie prace pochodzące z prywatnej krakowskiej kolekcji - połowa z nich pojawi się w obrocie aukcyjnym po raz pierwszy. Aukcję opieką merytoryczną objęła Fundacja Nowosielskich.

Twórczość Jerzego Nowosielskiego jest szczególnie poszukiwana przez kolekcjonerów sztuki współczesnej, a obserwowany od pewnego czasu wzrost cen dzieł artysty przyciąga także uwagę osób szukających dobrej lokaty kapitału. Na rosnące zainteresowanie obrazami Nowosielskiego ma również wpływ stosunkowo mała podaż jego prac na rynku. Nadchodząca aukcja będzie okazją do nabycia prac wybitnych, o wysokiej wartości kolekcjonerskiej - połowa obiektów będzie licytowana po raz pierwszy, dotychczas można je było obejrzeć wyłącznie na wystawach. Część z nich była wystawiana na monograficznej wystawie w Zachęcie w 2003 roku.

W katalogu znalazło się 11 prac sztalugowych oraz 11 prac na papierze - rysunków i akwarel. Dzieła są reprezentatywne dla trzech głównych nurtów ciągle ścierających się i przenikających w twórczości Nowosielskiego: abstrakcji, figuracji oraz sztuki sakralnej. Prace powstały w różnych okresach rozwoju artystycznego twórcy, co pozwala prześledzić zmienność stylu mistrza na przestrzeni lat. Obok wczesnych, pochodzących z lat 60. i 70., skomplikowanych i nasyconych pod względem kolorystyki  układów geometrycznych występują powstałe pod koniec lat 90., bardzo oszczędne, malowane na niewielkich deskach w przytłumionej kolorystyce formy inspirowane fotografiami astronomicznymi.

Największe zainteresowanie kolekcjonerów wzbudzą prace należące do najbardziej charakterystycznego dla Nowosielskiego cyklu przedstawień sportsmenek, gimnastyczek i pływaczek, często ukazywanych w zaskakujących perspektywach i pozach. Warto w tym kontekście wymienić dwa płótna: "Pierwszy śnieg" i "Dziewczyny na statku".

"Pierwszy śnieg", namalowany w 1964 r., to obraz z charakterystycznym dla Nowosielskiego motywem wnętrza z widokami przez okno - jakby "obrazami w obrazie". Artysta z wyraźną przyjemnością, trochę wojerystycznie przyglądał się dziewczynom poprawiającym włosy i przeglądającym się w lustrach modelkom. Ich codzienne rytuały nie mają w sobie nic z banału, naznaczone są specyficzną tajemniczością. Dzieło pójdzie pod młotek z ceną wywoławczą 160 000 zł.

Drugie wyjątkowe dzieło, "Dziewczyny na statku" namalowane 13 grudnia 1981 roku, zostało umieszczone w Księdze Rekordów Guinessa jako sprzedane za rekordową cenę dzieło żyjącego malarza polskiego - 45 000 zł (9.06.1996 r.). Przez ostatnie 17 lat pozostawało w prywatnej kolekcji, opuszczając ją tylko na czas wystawy w Zachęcie, 10 lat po jej zakończeniu powróci do obrotu aukcyjnego. Licytacja obrazu rozpocznie się od 280 000 zł.

Ciekawą grupę wśród oferowanych prac stanowią akwarele odzwierciedlające dążenie artysty do budowania przestrzeni sakralnej, która towarzyszyła mu przez całe życie. Duchowość Nowosielskiego rozwijała się bowiem pod wpływem prawosławia, w którego tradycji dorastał w krakowskim domu, oraz kilkumiesięcznych doświadczeń we wspólnocie mnichów w Ławrze Poczajowskiej, do której należał przed wojną. Miłośnicy religijnych motywów w twórczości malarza zwrócą zapewne uwagę na wykonane techniką akwarelową projekty polichromii do cerkwi w Hajnówce oraz malowideł w kościele pw. Ducha Świętego w Nowych Tychach.

Aukcja Malarstwa i Rysunków Jerzego Nowosielskiego odbędzie się 7 marca 2013 r. w siedzibie domu aukcyjnego DESA Unicum, Warszawa, ul. Marszałkowska 34-50. Obiekty można oglądać od 14 lutego na wystawie aukcyjnej od poniedziałku do piątku 11-19 oraz w soboty 11-16.

Katalog dostępny pod linkiem: http://www.desa.pl/pl/Aukcje/30692_jerzy-nowosielski-aukcja-dziel-sztuki-z-prywatnej-kolekcji-7-marca-2013-godz.-19.html

Udostępnij artykuł: