Aukcje MF już nie tak mocne. Drugi w tym miesiącu przetarg spotyka się z umiarkowanym popytem na polskie obligacje

Komentarze ekspertów

Na rynku stopy procentowej przed czwartkową aukcją obligacji skarbowych doszło do nieznacznego odreagowania po środowej przecenie. Polskie papiery mogły lekko odreagować w ślad za spadkiem rentowności w strefie euro. Krótkoterminowo umocnić notowania mogła publikacja indeksów PMI dla przemysłu w Europie (dla strefy euro, Niemiec i Francji), które okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych.

Sam komunikat dotyczący aukcji został neutralnie przyjęty przez rynek. Ministerstwo Finansów podało, że z oferty w wysokości 5-7 mld PLN sprzedało obligacje skarbowe o łącznej wartości 6,95 mld PLN. Również zgodna z naszymi oczekiwaniami okazała się wartość popytu: 9,77 mld PLN (oczekiwaliśmy: 10 mld PLN). Pewne rozbieżności w stosunku do naszych oczekiwań pojawiły się natomiast w przypadku wyceny instrumentów. Z jednej strony nieznacznie niższa okazała się rentowność 2-letnich OK0717 (1,645%), z drugiej wyższa była w przypadku PS0420 (2,083%). Naszym zdaniem częściowo mogło to wynikać z preferencji emisji o dłuższych terminach wykupu. Patrząc na relację popyt/podaż naszym zdaniem widać było, że resort finansów wolał zaakceptować nieco niższe wyceny 5-letnich papierów i wyższą wartość emisji, niż emitować więcej “dwulatków” (emisja PS0420 stanowiła 88% całej sprzedaży).

Po publikacji komunikatu Ministerstwo Finansów zdecydowało się jeszcze na zorganizowanie aukcji dodatkowej, na której oferowane były papiery o maksymalnej wartości 0,7 mld PLN (cała emisja została uplasowana na rynku). Naszym zdaniem aukcja będzie neutralna z punktu widzenia perspektyw rynku, co zresztą widać było po reakcji inwestorów. Niemniej zwraca uwagę fakt, że druga w tym miesiącu aukcja spotyka się z umiarkowanym popytem na polskie obligacje. Może to dziwić biorąc pod uwagę, że oferta dotyczyła głównie krótszych sektorów, a za kilka dni inwestorzy otrzymają środki z wykupu papierów PS0415 oraz z tytułu odsetek od obligacji (według naszych szacunków kwota prawie 19 mld PLN).

W piątek nie spodziewamy się istotniejszych zmian na rynku. Publikacja stopy bezrobocia w kraju nie powinna wpływać na notowania obligacji skarbowych (według mediany ankiety GG Parkiet wskaźnik w marcu powinien ukształtować się na poziomie 11,7%). Z kolei w Europie istotniejsze znaczenie może mieć spotkanie ministrów finansów strefy euro, na którym dyskutowana będzie sytuacja w Grecji. Pojawiające się komentarze mogą mieć wpływ na notowania, szczególnie w przypadku rynków państw peryferyjnych.

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO BP

 

Udostępnij artykuł: