Auto made in China

Raporty

11% Polaków wzięłoby pod uwagę samochód chińskiej marki przy zakupie auta. Odsetek ten nie zmienił się od sześciu lat. Głównym skojarzeniem z autami chińskich marek jest niska cena zakupu. Natomiast wśród najrzadziej wymienianych atrybutów aut z Państwa Środka znalazły się wysoka jakość (5%) oraz bezawaryjność (4%).

11% Polaków wzięłoby pod uwagę samochód chińskiej marki przy zakupie auta. Odsetek ten nie zmienił się od sześciu lat. Głównym skojarzeniem z autami chińskich marek jest niska cena zakupu. Natomiast wśród najrzadziej wymienianych atrybutów aut z Państwa Środka znalazły się wysoka jakość (5%) oraz bezawaryjność (4%).

Tegoroczne badanie TNS OBOP na temat postrzegania przez Polaków aut chińskich marek jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2005 roku.

Od tego czasu zwiększył się odsetek Polaków, którzy słyszeli o samochodach chińskich marek: w 2005 roku było to 20%, obecnie odsetek ten wzrósł do 36%.

110715.tns.obop.01.420x

Obecnie, dla nieco ponad połowy badanych (53%), do których dotarły informacje o chińskich autach, głównym skojarzeniem z nimi jest niska cena, 17% wskazało na niskie koszty eksploatacji, zaś 14% doceniło wygląd aut. Nieco ponad co dziesiąty pytany (11%) kojarzy auta marek chińskich z zaawansowanymi technologiami. Wśród najrzadziej wymienianych atrybutów znalazły się wysoka jakość (5%) oraz bezawaryjność (4%).

110715.tns.obop.02.420x

Z badania wynika również, że 11% Polaków rozważyłoby wybór chińskiej marki przy zakupie samochodu. Ci z respondentów, którzy planując zakup czterech kółek nie wzięliby pod uwagę auta ‘made in China’ (a jest ich 71%), jako główne bariery wskazują negatywną opinię o tych autach (36%), brak zaufania (26%), oraz brak wiedzy (16%). W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2005 roku wzrósł natomiast odsetek odrzucających auta chińskich marek z powodu negatywnej opinii na ich temat.

"W ciągu ostatnich sześciu lat znacząco zwiększyła się liczba Polaków, do których dotarły informacje o autach chińskich marek. Nadal jednak trudno spotkać taki samochód na polskich drogach, dlatego nasze skojarzenia z tymi samochodami są pochodną ogólnego wizerunku chińskich produktów - na pierwszy plan wysuwa się niska cena. Co więcej, oczekiwania dotyczące poziomu cen są dość wyśrubowane, badani spodziewają się, że samochody chińskich marek będą tańsze średnio o 36% od marek zachodnich. Importerom chińskich aut może być trudno spełnić te oczekiwania, biorąc pod uwagę, że auta na rynku europejskim muszą spełniać określone normy ekologiczne i wymogi bezpieczeństwa. Warto więc, aby zwrócili uwagę potencjalnych nabywców na inne, pozacenowe walory swoich aut" - komentuje wyniki badania dr Magdalena Sawińska, Lider Sektora Badań Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP.

Źródło: TNS OBOP


Udostępnij artykuł: