Automatyzacja lekarstwem na brak pracowników

Komentarze ekspertów

W październiku stopa bezrobocia się nie zmieniła. W poprzednich latach, na przełomie września i października, zwykle się obniżała.

Monika Fedorczuk
Fot. Konfederacja Lewiatan

W październiku stopa bezrobocia się nie zmieniła. W poprzednich latach, na przełomie września i października, zwykle się obniżała.

Na naszym rynku pracy nadal utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na pracę, które nie jest w pełni pokrywane przez pracowników krajowych #praca #bezrobocie @LewiatanTweets

Na naszym rynku pracy nadal utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na pracę, które nie jest w pełni pokrywane przez pracowników krajowych. Stąd rosnąca liczba pracowników cudzoziemskich, którzy często są bardziej skłonni do zmiany miejsca zamieszkania w związku z możliwością podjęcia pracy. Jednocześnie brak wystarczającej liczby dostępnych i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz zapowiedzi dotyczące wprowadzenia rozwiązań zwiększających koszty pracy, skłaniają cześć pracodawców, szczególnie reprezentujących firmy produkcyjne, do poszukiwania rozwiązań służących automatyzacji procesów produkcji.Czytaj także: Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się październiku na rekordowo niskim poziomie. Najlepszy wynik od 30 lat >>>

W październiku 2019 roku stopa bezrobocia – według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wyniosła 5,1 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej. W ubiegłych latach obserwowaliśmy, że przełom września i października był okresem spadku wartości wskaźnika bezrobocia (o 0,1 – 0,2 pkt. proc.). Rok wcześniej stopa bezrobocia sięgała 5,7%, co oznacza spadek w ciągu roku o 0,6 pkt proc.

Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w zależności od województwa

Cały czas utrzymuje się znaczne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w zależności od województwa – w wielkopolskim stopa bezrobocia wynosi 2,8 proc., podczas gdy w warmińsko-mazurskim 8,6 proc. W przypadku porównań powiatowych różnice są jeszcze większe.

Zmniejszyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Dane z powiatowych urzędów pracy pokazują, że w ciągu ostatniego miesiąca zmniejszyła się również liczba zarejestrowanych bezrobotnych o 9,3 tys. osób. Obecnie zarejestrowanych jako bezrobotne jest 841 864 osób, co niewątpliwie jest kolejnym rekordem. Niestety, dane resortu nie wskazują na przyczyny wykreślenia z rejestrów bezrobotnych – obok podjęcia pracy może to być również osiągnięcie wieku emerytalnego czy udział w programach aktywizacyjnych.Analizując zmiany według województw – największe spadki bezrobocia były województwach śląskim, łódzkim, lubuskim i mazowieckim (ubyło tam od -2,6 do -1,8 procent zarejestrowanych bezrobotnych). W dwóch województwach (pomorskim i zachodniopomorskim) liczba bezrobotnych wzrosła, choć w przypadku woj. zachodniopomorskiego liczba bezrobotnych zwiększyła się nieznacznie (+22 osoby).
Udostępnij artykuł: