Aviva na dobrej drodze

Finanse i gospodarka

Aviva osiągnęła w 2013 roku lepsze wyniki niż w roku poprzednim. Utrzymała pozycję jednego z głównych uczestników rynku ubezpieczeń na życie, o czym świadczy składka brutto na poziomie ponad 1,8 mld zł. Zarówno życiowa, jak i majątkowa spółka mogą pochwalić się wzrostem przypisu składki. Odpowiednio do 1,86 mld zł i 376,3 mln zł.

“Szczególnie istotna dla nas i dla naszych akcjonariuszy jest wartość nowego biznesu w segmencie obejmującym ubezpieczenia na życie oraz programy inwestycyjne i emerytalne” – komentuje Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce. “Zwiększenie wartości nowego biznesu w ubiegłym roku o 41,3 proc. na bardzo wymagającym rynku jest sporym osiągnięciem. Zawdzięczamy je przede wszystkim poprawie efektywności własnej sieci doradców ubezpieczeniowych” – dodaje.

W 2013 roku Aviva Życie wypłaciła ponad 50 tys. świadczeń. Najwyższa wypłata z tytułu śmierci wyniosła 2 mln zł i była rekodowa w historii Avivy w Polsce. Najwyższe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania wyniosło 300 tys. zł, zaś z tytułu niezdolności do pracy 400 tys. zł.

Zgodnie z założoną strategią ubezpieczyciel rozwija obecność we wszystkich głównych kanałach dystrybucji ubezpieczeń i inwestycji, z akcentem na rozwój własnych.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: