Aviva – zmiany w zarządzie

Tylko u nas

Marcin Żółtek, obecnie członek zarządu i dyrektor inwestycyjny, obejmie stanowisko prezesa Aviva PTE. Zastąpi Pawła Pytela, który został powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, odpowiedzialnego za kluczową linię biznesową grupy - ubezpieczenia na życie. Paweł Pytel będzie też powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Aviva PTE. Zmiany wymagają uzyskania zgody KNF.

Marcin Żółtek, obecnie członek zarządu i dyrektor inwestycyjny, obejmie stanowisko prezesa Aviva PTE. Zastąpi Pawła Pytela, który został powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, odpowiedzialnego za kluczową linię biznesową grupy - ubezpieczenia na życie. Paweł Pytel będzie też powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Aviva PTE. Zmiany wymagają uzyskania zgody KNF.

Paweł Pytel jest związany z Avivą od 15 lat. Od 2009 roku jest prezesem Aviva PTE - towarzystwa zarządzającego jednym z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Wcześniej był m. in. dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu Aviva PTE. Przed przyjściem do Avivy, w latach 1995-2000 pracował w PwC, w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Amsterdamskiego. Uzyskał tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej.

Wierzę, że jego doświadczenie związane z zarządzaniem funduszem emerytalnym przy zmieniających się wymogach regulacyjnych, oraz jego duża wiedza na temat finansów, pomoże mu z sukcesem zarządzać kluczowym obszarem biznesu Avivy - ubezpieczeniami na życie. Paweł Pytel będzie też nadzorował nasz biznes emerytalny i w związku z tym zostanie powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Aviva PTE - mówi Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce.

Marcin Żółtek od 1999 r. pracuje w Aviva PTE na stanowiskach od analityka rynku papierów dłużnych po zarządzającego portfelem papierów dłużnych i dyrektora inwestycyjnego. Od 2009 r. jest członkiem zarządu spółki. W latach 1993-1998 pracował na Wydziale Matematyki UW, którego jest absolwentem, potem przez rok w Banku Pekao SA. Ukończył też studia podyplomowe dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych na SGH.

Gratuluję Pawłowi i Marcinowi objęcia nowych odpowiedzialnych ról i życzę im wielu sukcesów w realizacji zadań - mówi Adam Uszpolewicz.

Źródło: www.aviva.pl

Udostępnij artykuł: