Aviva: zniżka dla dużych rodzin w ubezpieczeniu Twoje Życie

Z rynku

Aviva wprowadziła kolejną propozycję dla dużych rodzin – tym razem jest to zniżka w ubezpieczeniu Twoje Życie. Jeśli klient ubezpieczy co najmniej troje dzieci, może skorzystać z 50% rabatu na pięć wskazanych umów dodatkowych. Aviva poszerza w ten sposób swoją ofertę dla dużych rodzin, w tym dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Logo Aviva
Źródło: Aviva

Aviva wprowadziła kolejną propozycję dla dużych rodzin – tym razem jest to zniżka w ubezpieczeniu Twoje Życie. Jeśli klient ubezpieczy co najmniej troje dzieci, może skorzystać z 50% rabatu na pięć wskazanych umów dodatkowych. Aviva poszerza w ten sposób swoją ofertę dla dużych rodzin, w tym dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Twoje Życie pozwala ubezpieczyć życie i zdrowie rodziców i dzieci w ramach jednej polisy. Podstawą jest ubezpieczenie na życie, którego zakres można rozszerzyć o wybrane umowy dodatkowe: zdrowotne i wypadkowe.

Nowa oferta

Nowa oferta polega na tym, że jeśli osoba ubezpieczająca (zwykle rodzic) zawrze na rzecz co najmniej trójki dzieci umowy ubezpieczenia na życie, może skorzystać z 50% rabatu w składce na pięć umów dodatkowych dla dzieci. Są to umowy:

  • poważne zachorowanie
  • uszczerbek na zdrowiu i rehabilitacja po wypadku
  • pobyt w szpitalu wskutek wypadku
  • koszty leczenia skutków wypadku
  • koszty operacji plastycznych po wypadku.

Dotychczasowa oferta Avivy dla dużych rodzin

Równocześnie Aviva utrzymuje dotychczasową ofertę dla dużych rodzin:

  • darmowe ubezpieczenie NNW dla każdego dziecka w rodzinie w wieku od 2 lat, gdy przynajmniej jedno z rodziców jest objęte ubezpieczeniem na życie Nowa Perspektywa
  • 20% zniżki w składce za Pakiet Medyczny Bądź Zdrów w wersji rodzinnej, który zapewnia dostęp do lekarzy i diagnostyki w sieci prywatnych przychodni, gdy przynajmniej jedno z rodziców jest objęte ubezpieczeniem na życie Nowa Perspektywa.

– Od sześciu lat uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny i widzimy pozytywny odzew na nasze propozycje. Zachęcamy duże rodziny do ubezpieczenia się, zapewniając ochronę na preferencyjnych warunkach. Nasza nowa oferta zapewnia wsparcie w razie poważnego zachorowania dziecka lub po wypadku, przy składce obniżonej o połowę – mówi Jolanta Karny, wiceprezes Avivy.

Udostępnij artykuł: