Awansujemy w światowym rankingu konkurencyjności

Tylko u nas

W ciągu minionych 10 lat Polska awansowała o 6 pozycji w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego. Dziś wśród 140 badanych państw zajmuje 41. miejsce. Jednak ankietowani przedsiębiorcy od wielu lat wśród barier rozwoju naszej gospodarki wskazują te same elementy - prawo podatkowe, bariery prawa pracy oraz nieefektywną administrację publiczną.

– Raport, w którego tworzeniu Narodowy Bank Polski uczestniczy od 2009 roku, pokazuje niezwykle ważną rzecz w erze globalizacji, jaką jest konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej – powiedział podczas prezentacji najnowszej edycji rankingu Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP. Z tych danych korzystają inwestorzy i agencje ratingowe, dlatego tak ważna jest rzetelność wyników badania. Jako partner Światowego Forum Gospodarczego gwarantujemy taką rzetelność, ponieważ ankietowani przedsiębiorcy nie są naszą konkurencją, więc bez obaw przekazują wiele informacji i dzielą się opiniami.

151001.Europa.01

„Globalny raport konkurencyjności” prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez Światowe Forum Gospodarcze. W tym roku udział w nich wzięło 14 tys. firm ze 140 państw świata. Polskie analizy oparte zostały na opiniach najwyższej kadry menadżerskiej 214 rodzimych przedsiębiorstw. W końcowym zestawieniu nasz kraj znalazł się na 41. pozycji, co oznacza niewielką, ale jednak poprawę w porównaniu z poprzednimi latami.

151001.Europa.02

– Cieszy odwrócenie lekkiej tendencji spadkowej konkurencyjności polskiej gospodarki i wzrost naszego miejsca w rankingu, choć w przypadku łącznej klasyfikacji nie są to duże zmiany – przyznaje prof. Piotr Boguszewski z NBP, który koordynuje badanie dla Polski. – Przedsiębiorcy wyraźnie lepiej oceniają infrastrukturę, choć – co może nieco dziwić – nie odczuwają zdecydowanej poprawy. Widać także pewną poprawę innowacyjności, ale tutaj wciąż znajdujemy się na zbyt odległym w stosunku do aspiracji i wyzwań miejscu. Na poprawę naszej pozycji w rankingu miała też wpływ znacznie lepsza ocena otoczenia makroekonomicznego.


Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu, podobnie jak w poprzednich latach jako największy problem dla konkurencyjności polskiej gospodarki wskazali prawo podatkowe, bariery prawa pracy i nieefektywną administrację publiczną. Słabo została oceniona również efektywność polskiego rynku pracy. Ankietowani przedsiębiorcy zwracali uwagę na nieoptymalne relacje pracodawcy-pracobiorcy, negatywny wpływ systemu podatkowego na motywację pracowników oraz odpływ netto kapitału ludzkiego. Mocnymi stronami Polski jest natomiast według nich niski poziom przestępczości, stabilność cen oraz stabilna sytuacja ustrojowa czy odpowiednie przepisy dewizowe.

Niewątpliwie wart odnotowania jest fakt, iż Polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych. Jednak wyraźnie wyprzedza nas Estonia (30. miejsce w rankingu), Czechy (31. miejsce) oraz Litwa (36. miejsce). Dodatkowo zmniejsza się dystans między większością państw regionu a Polską. W 2015 roku w ocenach bezwzględnych tzw. scoringu Polska poprawiła się o 0,1 punktu i jest to trzeci z kolei rok wzrostu wartości indeksu.

Cały raport dostępny jest w serwisie internetowym Światowego Forum Gospodarczego.

Sławomir Dolecki

Udostępnij artykuł: