Axence Partnerem Generalnym V Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Bankowość

Firma Axence, producent oprogramowania do zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa IT, weźmie udział - w roli Partnera Generalnego - w V Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które odbędzie się w dniach 20-21 maja 2013 w Warszawie. Tematem tegorocznego spotkania jest: Przystosowanie banków spółdzielczych do konkurowania na rynku i funkcjonowania w zgodzie z nowymi Rekomendacjami KNF.

Firma Axence, producent oprogramowania do zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa IT, weźmie udział - w roli Partnera Generalnego - w V Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które odbędzie się w dniach 20-21 maja 2013 w Warszawie. Tematem tegorocznego spotkania jest: Przystosowanie banków spółdzielczych do konkurowania na rynku i funkcjonowania w zgodzie z nowymi Rekomendacjami KNF.

Firma Axence zaprezentuje podczas Forum rozwiązanie Axence nVision, które wspiera banki w spełnianiu Rekomendacji D, dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prezentacja nVision (pt. Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną) odbędzie się pierwszego dnia w Sesji III (13:00 - 14:10). Firma Axence zaprasza również na swoje stoisko, gdzie będzie można zobaczyć Axence nVision w działaniu i uzyskać szczegółowe informacje zarówno o informatycznym, jak i biznesowym wykorzystaniu aplikacji.

Organizatorem Forum jest Związek Banków Polskich we współpracy ze zrzeszeniami Banku Polskiej Spółdzielczości SA i Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Uczestnicy to prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy odpowiedzialni za wdrażanie nowoczesnych technologii w bankach spółdzielczych (ok. 220 osób).

Źródło: Axence

Udostępnij artykuł: