Aż 44 proc. przedsiębiorstw planuje podwyżki cen

Firma / Raporty

Odsetek przedsiębiorstw, które planują w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów, wzrósł w I kw. 2018 r. do 44% z 8% rok wcześniej, wynika z badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm.

Fot. Pixabay.com

Odsetek przedsiębiorstw, które planują w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów, wzrósł w I kw. 2018 r. do 44% z 8% rok wcześniej, wynika z badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm.

#GrantThornton: silny wzrost odsetka firm, które zastanawiają się nad podnoszeniem cen swoich towarów i usług, sprawia, że Polska stała się pod tym względem jednym z liderów UE #ceny #firmy @GrantThorntonPL

"W najbliższych miesiącach inflacja może jednak pójść w górę. Według badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm, odsetek przedsiębiorstw, które planują w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów, wzrósł w I kwartale 2018 r. do 44% (wskaźnik netto, czyli odsetek firm zapowiadających podwyżki minus odsetek zapowiadających obniżki), co jest najwyższym wynikiem w siedmioletniej historii badania. Przed rokiem odsetek ten wynosił zaledwie 8%" - czytamy w raporcie"Dotąd nasz wskaźnik skłonności firm do podnoszenia cen był dość dobrze skorelowany z późniejszymi faktycznymi odczytami inflacji. Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, oznaczałoby to dość silny wzrost inflacji w trakcie 2018 r." - podkreślił Grant Thornton.

Rosnąca presja na podwyżki cen

Silny wzrost odsetka firm, które zastanawiają się nad podnoszeniem cen swoich towarów i usług, sprawia, że Polska stała się pod tym względem jednym z liderów Unii Europejskiej, podkreślono. Średnio wśród krajów UE objętych badaniem podwyżki cen zapowiada aktualnie 30% średnich i dużych firm, a w niektórych krajach odsetek ten nie przekracza nawet 10%."Wydaje się, że rosnąca presja na podwyżki cen to skutek dwóch nakładających się na siebie zdarzeń. Z jednej strony - nasze badanie sugeruje, że przedsiębiorcy w ostatnim czasie odnotowują silny wzrost popytu. W I kwartale 2018 r. odsetek firm, dla których słaby popyt jest barierą, spadł do zaledwie 16 proc. i jest najniższy co najmniej od 2010 r." - napisano w raporcie.

Rośnie optymizm wśród przedsiębiorców

Z drugiej strony, przedsiębiorcy czują się coraz bezpieczniej, jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość. Wskaźnik optymizmu firm Grant Thornton (odsetek firm określających perspektywy dla gospodarki na najbliższe 12 miesięcy jako "optymistyczne" minus odsetek firm określających te perspektywy jako "pesymistyczne") wzrósł w I kwartale 2018 r. do rekordowych 48%, najwyższego wyniku w siedmioletniej historii badania.

"Oznacza to, że przedsiębiorcy w Polsce z jednej strony czują największą od lat przestrzeń do podnoszenia cen swoich produktów, a jednocześnie mają wyjątkowo silną wiarę w to, że ta sprzyjająca koniunktura gospodarcza utrzyma się na dłużej i nie będzie trzeba z powrotem obniżać cen" - podsumowano w materiale.Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. W Polsce działa od 25 lat.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: