Badanie Deloitte – polskie banki dominują w Europie Środkowej

Aktualności / Raporty

Co roku firma doradcza Deloitte analizę dane finansowe największych przedsiębiorstw w 18 krajach Europy Środkowej i na Ukrainie (500 firm, 50 banków i 50 ubezpieczycieli). Pomimo przyspieszenia wzrostu gospodarczego w większości krajów regionu w 2014 roku, to analizowane firmy odnotowały średni wzrost przychodów wyrażonych w euro tylko na poziomie 0,3%.

Co roku firma doradcza Deloitte analizę dane finansowe największych przedsiębiorstw w 18 krajach Europy Środkowej i na Ukrainie (500 firm, 50 banków i 50 ubezpieczycieli). Pomimo przyspieszenia wzrostu gospodarczego w większości krajów regionu w 2014 roku, to analizowane firmy odnotowały średni wzrost przychodów wyrażonych w euro tylko na poziomie 0,3%.

Jak podano, mediana wzrostu przychodów w walutach lokalnych 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej wyniosła 3,1%. Jeśli uwzględni się zmianę kursów tych walut w stosunku do euro to średnie przychody w euro wzrosły zaledwie o 0,3%. Najwyższy wzrost uzyskały spółki rumuńskie (5,3%) i polskie (2,8%). Po I kwartale 2015 r. firmy raportują niewielki wzrost średnich przychodów w euro 1,7%. To dobry sygnał, bo w tym samym okresie 2014 roku odnotowywano spadek o 3,1%. Wszystkie spółki uwzględnione w zestawieniu Deloitte, osiągnęły łącznie przychody w wysokości 682 mld euro (spadek o 1,8% w stosunku do poprzedniego badanego roku). Przychody kwalifikujące spółkę do listy 500 największych firm regionu (459 mln euro) były o 3,7%  niższe niż w poprzedniej edycji badania (477mln euro).

Z badania wynika, że szczególnie dobre wyniki osiągnęła branża wyrobów przemysłowych. Były one też dobre w sektorze dóbr konsumpcyjnych i związanym z farmaceutykami. Rok 2014 był natomiast gorszy dla koncernów energetycznych. Wiązało się to ze znaczącym spadkiem cen gazu i ropy naftowej. O znaczącej roli naszego kraju w regionie świadczy liczba firm, które zakwalifikowały się do 500 największych (170). Ich liczba w stosunku do poprzedniego badania wzrosła o osiem. Po raz pierwszy od czterech lat wzrosła liczba spółek, których przychody się zwiększyły (z 49,8% w 2013 roku do 52% w 2014 roku). To pozytywny sygnał.

Banki i ubezpieczyciele w regionie
Firma Deloitte analizuje branże bankową i ubezpieczeniową. W 2014 r. banki kontynuowały stabilny wzrost, a suma aktywów 50 największych banków regionu zwiększyła się o 2,3% (o 2,8% w 2013 roku), osiągając wartość 694 mld euro. Przy czym w 33 z 50 analizowanych banków wzrosły aktywa a mediana wyniosła 4,2 proc. Największe wzrosty aktywów odnotowały banki w Polsce i Bułgarii odpowiednio o 10,1% i 18,2%. Wśród 50 banków najliczniej są reprezentowane banki działające w Polsce, które stanowią 30% badanych podmiotów, a ich udział według wartości aktywów wynosi 41% (38% w 2013 roku). Jak wynika z opublikowanego badania, rok 2014 był kolejnym, w którym firmy ubezpieczeniowe odnotowały spadek składki przypisanej brutto. W przypadku 50 największych towarzystw spadła ona o 1,7%. Dla 30 z 50 największych ubezpieczycieli składka przypisana brutto się zmniejszyła. Procentowo wśród 50 największych firm ubezpieczeniowych w regionie 32% działa w Polsce (49% udziału według sumy składki).

W tym roku po raz pierwszy zapytano największe spółki czy mierzą swój wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, oraz czy raportują lub zamierzają raportować dane pozafinansowe za rok 2015. Odpowiedziało na nie 57 proc. firm z zestawienia oraz 76 proc. banków i 60 proc. towarzystw ubezpieczeniowych. Jak się okazuje, 25% spółek z zestawienia mierzy swój wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Najwięcej takich firm działa w Czechach (40), Polsce (27) i na Węgrzech (13), przy czym 42 robią lub będą to robić zgodnie ze standardem GRI. Raportowanie takich danych nie jest obowiązkowe, ale w 2017 r., wejdzie w życie unijna dyrektywa nakazująca największym organizacjom raportowanie danych pozafinansowych i informacji dotyczących różnorodności.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: