Badanie Harvard Business Review: Brak zaufania do podjętych decyzji

Raporty

Badanie Harvard Business Review podkreśla wpływ danych oraz współpracy pracowników na proces podejmowania decyzji.

Badanie Harvard Business Review podkreśla wpływ danych oraz współpracy pracowników na proces podejmowania decyzji.

QlikTech, lider rozwiązań Business Discovery - systemów Business Intelligence odkrywających znaczenie danych, dzięki czemu użytkownicy mogą na nich polegać, publikuje wyniki ankiety przeprowadzonej przez jednostkę badawczą Harvard Business Review. Z badania wynika, że 42% menadżerów nie ma pewności przy podejmowaniu decyzji, w związku z brakiem informacji lub brakiem możliwości dostępu do niej. Tylko 13% ankietowanych przyznaje, że nie ma z tym problemu.

O wypełnienie ankiety w sierpniu tego roku poproszono 442 kierowników, menadżerów i dyrektorów firm z Ameryki Północnej, Europy oraz Azji i Pacyfiku. Celem badań było zrozumienie poziomu pewności liderów podczas podejmowania decyzji, opartych na dostępnych dla nich danych i informacjach.

Główne problemy poruszone w badaniu dotyczyły dostępności danych podczas podejmowania decyzji, jak również jakości wewnętrznych i zewnętrznych danych, mającej wpływ na zmniejszanie poziomu pewności w podejmowaniu decyzji.

Respondenci podkreślili także wpływ barier organizacyjnych na podejmowanie decyzji. Zdaniem 45% ankietowanych brak zaangażowania właściwych osób w proces decyzyjny odbiera szanse na podjęcie słusznej decyzji. 43% jako największy problem definiuje zbytnie poleganie zarządu na wcześniejszych doświadczeniach. Brak współpracy był kolejną barierą w podejmowaniu decyzji dla 42% badanych.

mazur.marcin.01.150x225"W dzisiejszych czasach dane są o wiele bardziej powszechne i teoretycznie jeszcze mocniej powinny pomagać w podejmowaniu decyzji w biznesie. Przeprowadzone badanie wskazuje jednak na brak zaufania w to, jaki wpływ ma informacja na podejmowanie decyzji" Mówi Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji i Izraela w QlikTech. "Obecnie kluczowe jest podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, przy użyciu aktualnych danych, dlatego najważniejszym wnioskiem z tego badania jest fakt, że podejmujący decyzje potrzebują dostępu do najświeższych, najdokładniejszych i odpowiednich informacji, które muszą być dostępne dla nich w czasie rzeczywistym, aby mogli podejmować prawidłowe decyzje. Dzielenie się danymi, analizowanie ich razem ze współpracownikami i kolegami może być kluczem do budowania pewności w procesie podejmowania decyzji - również tych najistotniejszych."

Źródło: QlikTech

Udostępnij artykuł: