Badanie lokalnego transportu publicznego na świecie: Paryż na pierwszym miejscu

Raporty

Simon - Kucher & Partners zbadało transport publiczny w 15 miastach świata na 5 kontynentach. Jak wypadł transport publiczny w Warszawie na tle innych miast świata.

Simon - Kucher & Partners zbadało transport publiczny w 15 miastach świata na 5 kontynentach. Jak wypadł transport publiczny w Warszawie na tle innych miast świata.

Badanie transportu publicznego przeprowadzone zostało na przełomie sierpnia i września 2014 r. Ocenialiśmy i porównywaliśmy zakres oferty transportu publicznego w poszczególnych miastach, strukturę cen (zarówno ich transparentność, jak również częstotliwość i zakres zmiany cen) oraz zorientowanie transportu publicznego na klienta i jego potrzeby.

Najważniejsze wnioski z badania:

 • Paryż ma najlepszy transport publiczny wśród wszystkich badanych miast.
 • Najkorzystniejsze oferty transportu publicznego (wielkość i nowoczesność sieci transportowej, częstotliwość połączeń, zasięg biletów) mają Madryt i Berlin.
 • Najniższa cena za km w Sao Paulo (0,02 Euro), najwyższa cena w Amsterdamie (1,02 Euro za km).
 • Znaczący wzrost cen biletów w Madrycie, Mediolanie i w Warszawie: średnio o 17% od 2011 r. Podwyżki cen zazwyczaj przekraczają stopę inflacji.
 • Najbardziej zauważalna różnica cen w Berlinie: 765% różnicy pomiędzy najtańszym, a najdroższym biletem.
 • Najbardziej rozbudowana sieć transportu publicznego w Zurychu, Paryżu i Amsterdamie.
 • Najczęstsze połączenia pomiędzy lotniskiem a centrum miasta oferuje Dubaj.
 • Największy zasięg biletów oferuje Berlin i Sao Paulo.
 • Najczystszy i najnowocześniejszy transport w Zurychu.
 • Najtańsze bilety miesięczne w Dubaju i Warszawie.
 • Największe zniżki przy zakupie biletu dziennego i miesięcznego oferuje Zurych.
 • Sydney miastem najbardziej zorientowanym na klienta w obszarze usług transportu publicznego
 • Singapur ma najbardziej przyjazny transport publiczny dla osób niepełnosprawnych, z kolei najbardziej przyjazny dla obcokrajowców jest Londyn.

Szczegółowy opis badania, metodologia oraz zestawienie porównywanych parametrów, dostępne jest w załączeniu.

Źródło: Simon-Kucher and Partners

Udostępnij artykuł: