Badanie Związku Banków Polskich nt. „Przeszkody regulacyjne oraz inne występujące w procesie finansowania MSP”:

Bankowość

Badana próba: wszystkie polskie instytucje finansowe (9 banków, 7 firm leasingowych z grup bankowych) współpracujące z EBI w Polsce Okres, w którym przeprowadzono badanie: 9.02-23.02.2015 Osoba kontaktowa: Arkadiusz Lewicki: arkadiusz.lewicki@zbp.pl

Badana próba: wszystkie polskie instytucje finansowe (9 banków, 7 firm leasingowych z grup bankowych) współpracujące z EBI w Polsce Okres, w którym przeprowadzono badanie: 9.02-23.02.2015 Osoba kontaktowa: Arkadiusz Lewicki: arkadiusz.lewicki@zbp.pl

Uwaga ogólna:

  • Polski sektor bankowy jest zadowolony ze współpracy z EBI w obszarze współfinansowania MSP.

Problemy, ograniczenia i uwagi do współpracy uzyskane od niektórych instytucji finansowych:

  • Biurokracja nie stanowi problemu - wg opinii banków procesy są skrócone i zostały ograniczone do niezbędnego minimum.
  • Nie wystąpiły negatywne opinie nt. długości procesowania aplikacji w okresie pomiędzy jej złożeniem a uzyskaniem gwarancji.
  • Problem związany z ogólnym przeregulowaniem. Występuje istotna ilość ograniczeń i wymogów do spełnienia przez finalnego beneficjenta (związana częściowo ze złożonością definicji MSP narzuconej przez regulacje UE). Częstokroć pośrednicy, aby uniknąć potencjalnych wątpliwości oraz pytań EBI, unikają finansowania całych grup klientowskich. W innym przypadku pośrednicy mogą, bowiem liczyć się z problemem potencjalnego braku zgodności z wymogami umownymi EBI/EFI.

  • Innym wąskim gardłem dla niektórych instytucji finansowych jest ocena projektów realizowana przez EBI w zakresie czy spełniają one formalne wymogi prawne UE (projekty inwestycyjne finansowane przez EBI - procedura kwalifikacyjna). Zdaniem banków projekty finansowane w Polsce powinny pozostawać w zgodzie z polskimi regulacjami, które są podobne/tożsame z regulacjami UE. Instytucje finansujące powinny weryfikować wypełnienie tylko lokalnych przepisów prawnych.
  • W przypadku instrumentu "Global Loan" występuje istotny problem wymogów w stosunku do pośredników w zakresie zabezpieczenia. Ten element w sposób szczególny dotyka małe banki. Zakupy bonów skarbowych lub obligacji w celu innym niż zarządzanie płynnością i/lub inwestycji własnych (m.in. optymalizacja struktury bilansu) może prowadzić do szeregu niedogodności (struktura bilansu, negatywny wpływ na rachunek wyników).  
  • Niektóre największe krajowe instytucje finansowe nie podnosiły powyższego punktu. Fakt ten  potwierdza, iż jedynie duże banki są naturalnie uodpornione na ew. negatywny wpływ ponadnormatywnych zakupów instrumentów płynnościowych jw.

ZBP, Warszawa, 5.03.2015

Udostępnij artykuł: