BĄDŹ CYBERBEZPIECZNY! Sprawdzaj SMS-y autoryzujące transakcje

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Klient / Edukacja / Multimedia

Powstało już ponad 100 filmów wideo w ramach sektorowego Programu „Bankowcy dla Edukacji”. Tematem przewodnim jest bezpieczeństwo, przede wszystkim klientów banków, w cyberprzestrzeni.

Źródło: WIB

Powstało już ponad 100 filmów wideo w ramach sektorowego Programu „Bankowcy dla Edukacji”. Tematem przewodnim jest bezpieczeństwo, przede wszystkim klientów banków, w cyberprzestrzeni.

W tym odcinku Michał Kempa przypomina i przestrzega, że na naszych komputerach, w naszych smartfonach może znajdować się złośliwe oprogramowanie, które modyfikuje dane dokonywanego przelewu.

Dlatego warto pamiętać, że SMS służący potwierdzeniu transakcji bankowej, poza kodem SMS, który należy wpisać autoryzując transakcję, zawiera:

- tytuł przelewu,

- kwotę,

- część numeru rachunku, na który dokonywany jest przelew.

Każda z tych informacji może zostać zmodyfikowana przez cyberprzestępców.

Sektorowy Program „Bankowcy dla Edukacji” ‒ sprawdzaj SMS-y autoryzujące transakcje.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: