Bancassurance – dobre praktyki w cenie

Komentarze ekspertów

Zwiększenie ochrony klienta i zabezpieczenie jego interesów to obecnie niewątpliwie najwyższe priorytety zarówno dla ubezpieczycieli, jak i banków. Rosnące oczekiwania konsumentów, nieustanny postęp technologiczny, a przede wszystkim zmiana w podejściu do postrzegania instytucji finansowych skłaniają ubezpieczycieli i banki do wprowadzenia w życie oraz przestrzegania dobrych praktyk w bancassurance.

Zwiększenie ochrony klienta i zabezpieczenie jego interesów to obecnie niewątpliwie najwyższe priorytety zarówno dla ubezpieczycieli, jak i banków. Rosnące oczekiwania konsumentów, nieustanny postęp technologiczny, a przede wszystkim zmiana w podejściu do postrzegania instytucji finansowych skłaniają ubezpieczycieli i banki do wprowadzenia w życie oraz przestrzegania dobrych praktyk w bancassurance.

Nieustanna dbałość o właściwe relacje z klientami oraz przekazywanie im kompletnych i przejrzystych materiałów o oferowanych produktach są dziś niezwykle ważne. Równie istotne jak prezentowanie klarownych informacji, napisanych zrozumiałym językiem, jest też inicjowanie i wspieranie przez banki oraz ubezpieczycieli działań, które wpływają na wzrost poziomu wiedzy i świadomości klientów w zakresie oferowanych produktów, jak też ich precyzyjnego doboru do potrzeb konsumentów. Potwierdzeniem realizacji takiego podejścia jest przyjęcie przez instytucje finansowe kilku Rekomendacji Dobrych Praktyk w Bancassurance. Czy znajdują one swoje odzwierciedlenie w życiu?

Dobre Praktyki w praktyce

Myśląc o działaniach realizowanych zgodnie z rekomendacjami, bank, jako podmiot negocjujący warunki ubezpieczenia z firmami ubezpieczeniowymi, powinien działać w interesie swoich klientów, np. monitorować wykonywanie umowy wobec klientów banków oraz udzielać niezbędnego wsparcia w procesie zgłaszania roszczeń czy w przypadku jakichkolwiek problemów wynikających z umowy ubezpieczeniowej. Zarówno banki, jak i ubezpieczyciele powinni nieustannie śledzić bieżącą sytuację na rynku. Umożliwi to wykrywanie i identyfikację nieprawidłowości w punktach sprzedaży lub jednostkach organizacyjnych, w których mogą występować.

Symbioza relacji

Banki i ubezpieczyciele realizując założoną strategię i zamierzone cele, dążą do stworzenia jak najbardziej zróżnicowanej oferty, wpisującej się w potrzeby klientów. Stąd też od ponad 10 lat coraz chętniej wdrażają produkty typu bancassurance. Warto podkreślić, że w takiej sytuacji wymierne korzyści mogą czerpać obie strony, jednak niezwykle istotna jest symbioza w dążeniu do zwiększenia ochrony praw konsumentów. Bardzo ważne jest również zachowanie partnerskiej relacji, w której bank i ubezpieczyciel związani są dłuższą współpracą, co umożliwia dogłębne poznanie wzajemnych potrzeb. Ponadto istotne jest, aby obie strony miały świadomość tego, że klient bancassurance jest wspólnym klientem i każde działanie oraz wprowadzane zmiany powinny uwzględniać jego oczekiwania. To z kolei z pewnością przyczyni się do postrzegania ich przez klienta jako rzetelnych i wiarygodnych partnerów, kierujących się dobrem konsumenta.

KNF i dalsze regulacje

Już w minionym roku Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała zmiany w kanale bancassurance, dotyczące wprowadzenia podziału ról na rynku między bankiem a ubezpieczycielem. Mając na uwadze dalszy rozwój sektora bancassurance oraz zmiany, jakie chce wyegzekwować Komisja Nadzoru Finansowego, z punktu widzenia ubezpieczycieli ważne jest dopracowanie przez regulatora zapowiadanych modyfikacji tak, aby stymulowały rozwój rynku, a nie go spowalniały. Wydaje się oczywistym, że regulator powinien w znacznej mierze oprzeć się na samoregulacjach sektora ubezpieczeniowego, powstałych w ciągu ostatnich kliku lat. Tymczasem z niecierpliwością czekamy na projekt rekomendacji KNF.

Marat Nevretdinov,
wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.,
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Udostępnij artykuł: