Banco Santander może pochwalić się wzrostem zysku w I kw. 2018 r.

Z rynku

Banco Santander odnotował 2 054 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 867 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo Santander Consumer Bank
Źródło: Santander Consumer Bank

Banco Santander odnotował 2 054 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 867 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#BancoSantander: rok 2018 dobrze się zaczął - dwucyfrowym wzrostem zysku, generowanym dzięki dobrym wynikom w Brazylii, Hiszpanii i Meksyku, a także poprawie wyników w USA

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 8 454 mln euro wobec 8 402 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 955 mln euro wobec 2 844 mln euro rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 1 438,47 mld euro na koniec I kw. 2018 r. wobec 1 351,96 mld euro na koniec I kw. 2017 r.Wskaźnik CET1 wzrósł o 16 pb r/r do 11% w I kw. 2018 r. Wskaźnik kredytów niepracujących zmniejszył się o 135 pb do 4,02%. Wskaźnik ROTE wzrósł o 29 pb w ujęciu like-for-like do 12,4% w I kw.

Bankowi przybyło klientów

Liczba klientów banku wzrosła o 3,3 mln w ujęciu r/r."Rok 2018 dobrze się zaczął - dwucyfrowym wzrostem zysku, generowanym dzięki dobrym wynikom w Brazylii, Hiszpanii i Meksyku, a także poprawie wyników w USA. […] Perspektywa na 2018 r. pozostaje pozytywna i jestem pewna, że nasze zespoły będą skutecznie pracować, by osiągnąć nasze cele na ten rok, jednocześnie działając na rzecz rentownego i odpowiedzialnego wzrostu w przyszłości" - powiedziała prezes Ana Botín, cytowana w komunikacie.Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. Jest też głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: