BANK 2014/02

Miesięcznik Finansowy BANK

Miesięcznik Finansowy BANK (luty 2014)Danuta Hübner o EURO i polskim długu publicznym. Temat numeru: Bezpieczeństwo banku, klienta, pieniędzy. Rok 2014 - duma, odwaga, pokora i rozwaga. Klauzule abuzywne a interesy instytucji finansowej i konsumentów. Przygotowania EBC do wprowadzenia SSM w listopadzie 2014 r. Co nowego w obrocie wierzytelnościami?

Miesięcznik Finansowy BANK (luty 2014)Danuta Hübner o EURO i polskim długu publicznym. Temat numeru: Bezpieczeństwo banku, klienta, pieniędzy. Rok 2014 - duma, odwaga, pokora i rozwaga. Klauzule abuzywne a interesy instytucji finansowej i konsumentów. Przygotowania EBC do wprowadzenia SSM w listopadzie 2014 r. Co nowego w obrocie wierzytelnościami?

Udostępnij artykuł: