Bank Anglii podniósł główną stopę procentową do 1 proc.

Bezpieczne Finanse / Gospodarka

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb do 1,00 proc. Bank nie wyklucza dalszych podwyżek stóp procentowych.

Bank Anglii
Fot. stock.adobe.com/ryanking999

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb do 1,00 proc. Bank nie wyklucza dalszych podwyżek stóp procentowych.

Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewali się podniesienia stóp procentowych o 25 pb do 1,00 proc. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 6 do 3. Członkowie BoE, którzy głosowali przeciwko wnosili o podwyżkę stóp proc. o 50 pb. Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii są najwyżej od 13 lat.

Czwarte z rzędu posiedzenie, na którym BoE podnosi stopy procentowe

To czwarte z rzędu posiedzenie, na którym BoE podnosi stopy procentowe. Podczas poprzednich posiedzeń BoE podniósł główną stopę procentową o 65 pb łącznie.

"Opierając się na swojej obecnej ocenie sytuacji gospodarczej Komitet ocenia, że dalsze umiarkowane zacieśnienie polityki pieniężnej może być właściwe w najbliższych miesiącach. Po obu stronach tego osądu istnieją zagrożenia, a wśród tych członków istnieje szereg poglądów na temat bilansu zagrożeń dla perspektyw gosp. Rada BoE będzie nadal oceniać rozwój sytuacji w świetle napływających danych i ich implikacji dla średniookresowej inflacji" - napisano w komunikacie BoE.

Szczyt inflacji w IV kw. 2022 r.

BoE prognozuje także szczyt inflacji w IV kw. 2022 r. W marcu CPI wyniósł 7 proc. rdr, najwyżej od 30 lat.

"Oczekuje się, że inflacja CPI dalej będzie rosnąć w pozostałej części roku, do nieco ponad 9 proc. w II kw. 2022 r. i średnio nieco ponad 10 proc. w szczycie w IV kw. 2022 r. Większość tego dalszego wzrostu odzwierciedla wyższe ceny energii dla gospodarstw domowych po dużym wzroście limitu cenowego w kwietniu i przewidywanym dodatkowym dużym wzroście w październiku" - napisano.

"Przewiduje się, że inflacja CPI spadnie do nieco powyżej celu 2 proc. za dwa lata, w dużej mierze odzwierciedlając słabnący wpływ czynników zewnętrznych, i do 1,3 proc. za trzy lata, znacznie poniżej celu i odzwierciedlając głównie słabszą presję wewnętrzną. Ocenia się, że w tych momentach zagrożenia dla projekcji inflacji są wysokie, biorąc pod uwagę ryzyko trwalszego od zakładanego wzrostu dynamiki płac nominalnych i kształtowania się cen krajowych" - dodano.

Osłabienie wzrostu PKB

Boe prognozuje osłabienie wzrostu PKB Wielkiej Brytanii.

"Oczekuje się, że wzrost PKB Wielkiej Brytanii gwałtownie zwolni w pierwszej połowie okresu prognozy. Odzwierciedla to głównie znaczący negatywny wpływ gwałtownych wzrostów światowych cen energii i towarów zbywalnych na realne dochody większości brytyjskich gospodarstw domowych i marże wielu brytyjskich firm" - dodano.

Ostatni raz BoE obniżył główną stopę procentową o 15 pb do 0,1 proc. 19 marca 2020 r. Wcześniej Bank Anglii obciął benchmarkową stopę procentową o 50 pb do 0,25 proc. na nadzwyczajnym posiedzeniu 11 marca 2020 r.

Funt zniżkuje wobec dolara o 1,15 proc. do 1,2474, najniżej od lipca 2021 r.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: