Bank BGŻ BNP Paribas sfinalizował przejęcie działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska

Z rynku

Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas w związku z podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL) - tym samym BGŻ BNP Paribas przejął podstawową działalność RBPL, podał bank.

Budynek BGŻ BNP PARIBAS

Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas w związku z podziałem Raiffeisen Bank Polska (RBPL) - tym samym BGŻ BNP Paribas przejął podstawową działalność RBPL, podał bank.

Przejęcie podstawowej działalności #RaiffeisenBankPolska przez #BGŻBNPParibas nie wymaga od dotychczasowych klientów obu banków żadnych działań @RaiffeisenP

"Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego banku z kwoty 97 538 318,00 zł do kwoty 147 418 918,00 zł w drodze emisji 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w związku z podziałem RBPL" - czytamy w komunikacie.

Wydzielenie podstawowej działalności RBPL

Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału nastąpiło wydzielenie podstawowej działalności RBPL w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi aktywami i pasywami RBPL związanymi z tą działalnością, a z wyłączeniem aktywów i pasywów, które pozostaną w RBPL po podziale, oraz przeniesienie podstawowej działalności RBPL na BGŻ BNP Paribas.

"Działalność obu banków jest wobec siebie komplementarna, zwłaszcza pod względem zakresu świadczonych usług. Połączenie wzmocni naszą pozycję przede wszystkim w obszarach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu, jak również bankowości prywatnej. Chcemy wszystkim naszym klientom oferować kompleksową i nowoczesną obsługę na najwyższym poziomie oraz konsekwentnie umacniać naszą pozycję wśród wiodących banków w Polsce" - powiedział prezes Banku BGŻ BNP Paribas Przemek Gdański, cytowany w komunikacie.

Umowy zawarte z klientami pozostają w mocy

Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas nie wymaga od dotychczasowych klientów obu banków żadnych działań. Umowy zawarte przez klientów z bankami pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, wskazano także."Na obecnym etapie bank działa jeszcze pod odrębnymi markami, rebranding planowany jest w najbliższych miesiącach. W IV kwartale 2019 r. nastąpi integracja systemów informatycznych" - czytamy dalej.

10 kwietnia 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas SA zawarł z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas SA umowę w sprawie nabycia przez BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe i niemieszkaniowe udzielone przez RBPL, innych ekspozycji kredytowych, jak również wszelkich stosunków prawnych pomiędzy RBPL a sześcioma funduszami inwestycyjnymi w likwidacji, zarządzanymi do listopada 2017 r. przez FinCrea TFI S.A.) w drodze podziału RBPL przez wydzielenie działalności podstawowej.Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł.Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: