Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Z rynku

Bank BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł.

Budynek BGŻ BNP PARIBAS

Bank BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł.

Wartość Banku #BGŻBNPParibas oferty wyniosła 799,99 mln zł

"Emisja akcji nowej emisji doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich akcji nowej emisji" - czytamy w komunikacie.Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony 12-14 czerwca 2018 r., natomiast umowy objęcia akcji nowej emisji zostały zawarte 19 czerwca 2018 r. Oferta nie była podzielona na transze."W ramach oferty objęto 2 500 000 akcji serii J na podstawie umów objęcia akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K na podstawie umów objęcia akcji serii K. Akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 60,15 zł za jedną akcję serii J. Akcje serii K były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 60,15 zł za jedną akcję serii K" - czytamy dalej.

Akcje nowej emisji objęło trzech inwestorów

W ramach subskrypcji, akcje nowej emisji objęło trzech inwestorów, przy czym jeden z inwestorów objął zarówno akcje serii J, jak i akcje serii K. Wartość oferty wyniosła 799 995 000 zł, podano także.W maju br. akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji serii J i K. Celem jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak wyjaśniał wówczas bank.Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: